הסכם אחוזת בית

הסכם לרכישת  מגרשי אחוזת בית – > הסכם אחוזת בית2