אגדת סביל סלימאן

הרהט המוכרת כ'סביל סלימאן' נמצאת בפתח רחוב רוסלן המוביל אל העיר העתיקה, מול שער העיר. בספרות ומדריכי הסיורים מסופר כי שמו של בונה הסביל, סלימאן פחה מושל צידון, מופיע על כתובות המבנה. לדברי פרופ' משה שרון שפענח את הכתובות, 1 שם הסביל שגוי. שמו של המושל סלימאן אינו מופיע כלל על הסביל. לעומת זאת מופיע על הסביל שמו של סלימאן אחר – שלמה המלך. הסביל שבנייתו מיוחסת לסלימאן מושל נפת צידון בשנים 1805-1819 ,נבנה בידי הסולטאן מחמוד השני, שחותמו המעוטר )טוגרה( נמצא בראש קשת הסביל. יוזמתו מתוארת על טבלת הסביל העליונה, כמו גם שנת הבנייה 1809 .מבצע העבודה היה מושל יפו מחמוד אגא א-שאמי, המוכר כאבו-נבוט, וגם שמו מוזכר בכתובת הסביל. שמו של סלימאן מושל צידון אינו מופיע כאמור על הסביל. פסוק מהקוראן המזכיר את שלמה המלך הוא מקור

לחץ כאן להמשך המאמר ->אגדת סביל סולימאן