הבית של פולק , הרצל 1

מתוך הספר תל אביב עיר גלויה הוצאת אחיאסף, כתבו יוסי גולדברג, שולה וידריך, ד"ר עירית עמית-כהן.

סיפורו של בית פינתי באחוזת בית – בית פולק ואוליצקי, הרצל 1 פינת אחד העם 20

את סיורנו נפתח בבית שעבר גלגולים ונקשרו בו דמויות ואירועים, ולמרות כל אלה שמו לא השתנה – בית פולק. אלא שהמדקדקים ומתעדי העתים ידעו לתקן: 'אל תשכחו את אוליצקי". ובכן, מה לפולק אצל אוליצקי? את המגרש הכפול בפינת הרחובות הרצל ואחד העם רכשו שני שותפים: הסוחר האמיד מיכאל פולק וגיסו זלמן אוליצקי. בפרוטוקולים של דיוני ועד שכונת אחוזת בית, נרשמה אמנם החלטת הוועד מיום כ' אדר תר"ע (1910) שלפיה "מסכים ועד השכונה לחלק ביניהם את המגרשים שקנו בשותפות בלי שום תשלום, בתנאי שייקחו בחשבון את האמות המיותרות שבנו על מגרש מספר 57". אבל למרות ההסכמה נבנה בית אחד גדול ונותרה חצר מרווחת. בקומה הראשונה גר הזוג פולק, ובשנייה התגורר אוליצקי לבדו.

מיכאל פולק נמנה עם מייסדי תל אביב. בכך מסתיים פחות או יותר המידע על אודות האיש. ותיקי העיר סיפרו שנולד בקלווריה שבליטא, שם כנראה צבר את רכושו הרב. ליפו הגיע בשנת 1906 והוא בן 44. כששמע על ההתארגנות להקמת שכונה חדשה מחוץ ליפו הצטרף למתארגנים, אלא שעושרו, עסקנותו ונכונותו לתרום מכספו לטובת הכלל לא עמדו לו, ובשנת 1912 (י"ח שבט תרע"ב) כשהיה בן 50 נפטר, ערירי אך בעל בית.

למיכאל נקשרו שני סיפורים, האחד בחייו והשני במותו.

בחייו זכה מיכאל פולק להיות גיבורה של אחת העלילות של תל אביב הקטנה, שאותה הנציח נחום גוטמן, הצייר והסופר, בספרו "עיר קטנה ואנשים בה מעט". בסיפורו 'פינה עגולה ופינה ישרה' משחזר גוטמן מפגש רצוף אי-הבנות בין מיכאל פולק, שבנה את ביתו בצד המזרחי של מפגש הרחובות הרצל ואחד-העם, לבין עקיבא אריה וייס השען, יוזם הקמת שכונת אחוזת בית וראש הוועד שלה, אשר בנה את ביתו ממש ממול, בצד המערבי של מפגש הרחובות הרצל ואחד-העם. וייס, תוך כדי בנייה, הבחין שבעוד החזית של ביתו שלו היא חזית 'עגולה', ביתו של האדון פוליקובסקי, הלוא הוא פולק, חזיתו ישרה. חוש הסדר והאסתטיקה של השען לא אפשרו לו להשלים עם חוסר ההרמוניה בחזות הרחוב, ודרש משום כך לעצור את עבודות הבנייה בבית פוליקובסקי. לצד הדרישה פנה לאדון פוליקובסקי כדי לשכנעו ש'הסדר הטוב' מחייב גם אותו לבנות את חזית ביתו 'עגולה'. והנה מה שהתרחש באתר הבניה, בלשונו של הסופר:

"קרא השען ואמר:

ידעתי שכך יהיה. הנה מולך כבר עומד בית. אתה רואה אותו, זוויתו הפונה לשני הרחובות מעוגלת. הגדר שסביב הבית גם כן מעוגלת. וזה יפה. ואתה בונה את שלך מולו וחופר את יסודותיו ואינך מעגל את פינתו. איזו צורה? שם פינה מעוגלת ואצלך פינה ישרה.

אני לא אתן לך. אי אפשר שמול פינה מעוגלת תיבנה פינה ישרה. מול גלגל צריך להיות גלגל. גם בשעון. יש ועד לשכונה. יש תכנון. כך לא יכול ללכת. תפסיקו את העבודה – פנה ואמר אל הפועלים – אני אומר לכם. אני בוועד.

אדון וייס! מה איכפת לך איך אני בונה? ומה איכפת לי הגלגלים שבשעון. אני לא שען. אני סוחר-יערות הייתי. ואתה שומע? קניתי מגרש רבוע. הנה במפה. לא אוותר על חלק ממגרשי. אל תגיד לפועלים שלי, העובדים על מגרש שלי, ששילמתי בעדו כסף שלי, שיפסיקו את עבודתם. במחסנים שלי עבדו שישים פועלים. מי משלם לכם שכר עבודתכם: אני או האדון הזה? תמשיכו, – אמר הסוחר, מולל באצבעותיו כמי שסיים אכילת עוגה, ולא נותר ממנה אלא פירורים קטנים בקצות האצבעות, וירד מן הערימה" (גוטמן, עיר קטנה ואנשים בה מעט, תשי"ט, עמ' 24-21).

ומותו של מיכאל, סיפרה נועה מלניק, נינתו של אהרון אליהו, אחיו של מיכאל, נגרם בגלל שתיית חומץ. עוד בהיותו בקלווריה נקרא להתגייס לצבא הצאר הרוסי. כדי להשתמט מהגיוס החליט להתחלות. מיכאל לא היה היחיד שאימץ את הרעיון הזה, באותן שנים כדי לא להתגייס נקטו צעירים במעשים נוראים אף יותר: עקרו את כל השיניים, קטעו אצבעות, שברו רגליים. מיכאל הסתפק בשתיית חומץ. ואכן התחבולה צלחה ומיכאל שוחרר.אולם, לימים החומץ שסייע בשחרורו מהצבא, חורר את קיבתו וגרם לקצו. כשחש שימיו ספורים הזמין את אחיו אהרון אליהו והוריש לו את ביתו.

אהרון אליהו פולק לא שכח את האח מיכאל, ולאחר שנכנס לבית הפינתי קבע טבלת שיש על מעקה הגג וחרט עליה: 'היכל מיכאל' לזכר האח בונה הבית. בטבלת השיש ניתן להבחין גם היום. כל שעליכם לעשות הוא להרים עיניים, ובחזית הבית הפונה לרחוב הרצל, בכותרת המקיפה את גג הבית, תוכלו להבחין בטבלה.

אהרון אליהו פולק נולד בביאלסטוק שברוסיה והיה הבעלים של בית חרושת למעילים ושל חנות גדולה. לארץ ישראל עלה בשנת 1912 והתיישב בתל אביב עם אשתו ליסה ושלושת ילדיו: ברוך, עליזה ודב בבית שהוריש לו אחיו.

אמנם אהרון אליהו היה בעל הון לא נזקק לעבוד לקיומו, אך בכל זאת לא נותר חסר עשייה: הוא נודע ביושרו ובתרומותיו, רכש מגרש גדול ברחוב יהודה הלוי הסמוך לבית אחיו, וגם דרש לקרוא לרחוב הקטן שנוצר בסמוך למגרשו 'מיכאל פולק', לזכרו של אחיו. על המגרש הקים את בית הכנסת וקרא לו 'היכל מיכאל'. בשנת 1952 שונה שם הרחוב הקטן ושונה גם שם בית הכנסת ונקראו מאז 'היכל התלמוד' (ידיעות עת"א תשי"ב 8-7, עמ' 1). לבית הכנסת ולרחוב נחזור במהלך סיורינו.

בשנת 1914, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, בדומה לשאר הנתינים הרוסיים שהתיישבו בארץ ישראל, גורשה משפחת פולק למצרים. אליהו אהרון נפרד ממשפחתו והמשיך לאמריקה כדי למצוא עבודה ולפרנס את משפחתו. לאחר שהסתיימה המלחמה שבה המשפחה לארץ וחזרה להתגורר ברחוב הרצל פינת אחד העם. בשנת 1936, כך מעידות התעודות, מכר אליהו אהרון פולק את חלקו בבית הפינתי אבל הוסיף להתגורר בדמי שכירות באחת הדירות שבבניין עד יום מותו, בשנת 1954. לאחר פטירתו, עזבה משפחתו את תל אביב לטובת ירושלים והבית שינה את פניו.

ומה קרה לאוליצקי בכל אותה עת? עליו ועל קורותיו אנחנו יודעים רק מעט. נחזור וניזכר בו בסיורנו ברחוב ליליינבלום, במפגש הרחוב ברחוב יהודה בלוי. שם נמצא את שמו של הנדבן אוליצקי חקוק על קיר בהיכל מיכאל שברחוב יהודה הלוי. אבל בינתיים נצטרפו סיפורים לבית פולק, דחקו הצדה את הדמויות והאדירו את תפקודיו של הבית ואת השינויים שחלו בו.

הסיפור הראשון קשור ל'בית האוכל' של רבקה הורביץ ששימש הן כמסעדה הן כפנסיון.

רבקה הורביץ הייתה הראשונה מבין תושבי תל אביב שהורשתה לפתוח מסעדה באחוזת בית. ואל ייראה הדבר קל בעיניכם, שכן מייסדי תל אביב הרי ביקשו להקים פרבר גנים קטן ושקט, ללא בתי עסק וללא ההמולה המתלווה למסחר. ולמה זכתה? אולי בגלל מצוקתה הכלכלית, אולי בזכות בעלה המנוח אריה ליב הלוי הורביץ ותרומתו ליישוב העברי בארץ.

אריה ליב הלוי הורביץ היה עסקן פעיל ונלהב ועודד יהודים המשתייכים לחובבי-ציון בפלך וילנה, שם נולד וגדל, לתרום למען היישוב היהודי בארץ ישראל. בשנת 1890 עלה עם משפחתו לארץ ישראל, עסק ביפו בהוראה ונודע כאחד הלוחמים הנמרצים להשלטת הלשון העברית כשפת הלימוד הבלעדית בבתי הספר העבריים. לילדיו הקפיד לקרוא בשמות עבריים למהדרין. לבנו הבכור קרא רוממתי-עזר, בן נוסף נקרא שאר-יישוב. לאחת מבנותיו קרא בשם עברית שפה חיה, ולשנייה בשם לביאה. לו ולרעייתו רבקה נולדו עוד שתי בנות ששמותיהן היו שגרתיים, שרה וציפורה. לימים חלה ואת מלאכת ההוראה החליף במשרת ספרן בספריית 'שער-ציון' ביפו, תפקיד שאותו מילא עד למותו בשנת 1906.

לאחר שנפטר נותרה אלמנתו רבקה הורביץ מטופלת בילדים קטנים וחסרת כול. כשגברה מצוקתה פנתה אל ועד תל אביב וביקשה לאפשר לה לפתוח בשכונה החדשה 'בית האוכל'. על פי פרוטוקול ישיבת הוועד מיום ג' מנחם אב תר"ע, אושרה הבקשה אבל הוצבו תנאים: לשלם לוועד חמישה אחוזים מהרווח בעד הזכות להקים בית-האוכל בבית משה כהן; לא למכור משקאות חריפים; לא לפתוח בית משתה; "לא לפתוח בית משחק (ביליארד, דומינה וכדומה). לא למסור את הבית-אוכל לאחר בלי הסכמת הוועד". לא ידוע לנו אם אכן פתחה האלמנה רבקה הורביץ את בית האוכל בבית משה כהן כמבוקש, אבל אפשר לשער שבחלוף השנים ביקשה רבקה– או אולי נאלצה – להעתיק את מקום 'בית האוכל' לבתים אחרים בשכונה, וכך גם הגיעה לבית פולק. שם לא הסתפקה ב'בית אוכל' אלא הרחיבה והפכה את המקום לפנסיון.

נחום סוקולוב, מראשי התנועה הציונית ומי שמייחסים לו את תרגום ספרו של הרצל 'אלטנוילד' והעניק את השם העברי לספר 'תל אביב', ידע לספר על בית מלון של האלמנה הורביץ בבית פולק וכלל את העובדה שפתחה את הפנסיון בהתפתחותם המהירה של בתי המלון בעיר: "כשהייתי בת"א לפני המלחמה, גרתי בפינת רחוב הרצל אצל האלמנה הגב' הורוויץ, ממול לגימנסיה, עכשיו כמה בתי מלון בת"א! כמדומני, שמהשעה שאני כותב ועד השעה שהקורא יקרא את דברי אלה – נוסף המספר עוד יותר" (סוקולוב, נשמת ת"א, בתוך ידיעות העיר תל אביב, 1936)

כשהסתיימה מלחמת העולם הראשונה שכן בבית הפינתי לזמן קצר ועד הצירים (ה'וועד' החליף את המשרד הארצישראלי, ושימש מוסד זמני לניהול ענייניו של היישוב היהודי בארץ ישראל עד לבחירתה של ההנהלה הציונית, נציגת ההסתדרות הציונית בארץ ישראל). בתקופה זו ביקרו בבית פולק רבים ממנהיגי היישוב, ולנו נשתיירו תצלומים שאמנם נועדו להנציח את הנכבדים, אבל בהזדמנות זו גם הונצחה חזית הבית.

הסיפור השני קשור לספריית 'שער ציון'.

בתום מלחמת העולם הראשונה, בגלל הקרבה לגימנסיה הרצליה, השכירה משפחת פולק, שזה עתה שבה לביתה ממצרים, את הקומה השנייה למשכנה של הספרייה הציבורית.

את הספרייה הציבורית הראשונה, ובלשון אותם ימים – 'בית עֵקֶד הספרים', הקימו ביפו בשנת 1886. היזם היה מיכל הורוויץ [הכיתוב לפי הספר על הספרייה], וחברת 'עזרת ישראל' אימצה אותה ושיכנה אותה בדירתו הפרטית של אלעזר רוקח (אחיו של שמעון רוקח). בשל קשיים תקציביים נסגרה הספרייה ונפתחה מחדש בשנת 1891, ביוזמת לשכת 'שער ציון', הלשכה היפואית של 'בני ברית' ובתמיכת 'חובבי ציון' ואגודת 'בני משה'. מעתה נקראה ספריית 'שער ציון' והתמקמה בבית נבולסי ברחוב בוסטרוס שביפו, בבניין שבו הוחלט בשנת 1906 לייסד את אגודת אחוזת בית. בתחילה הייתה זו הספרייה הגדולה והחשובה ביותר בארץ-ישראל. בין מנהליה נמנו שבתאי מירקיס ואריה ליב הורביץ, הסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (הידוע בכינוי אז"ר) וברוך הוז (אביו של דב הוז, פעיל בצמרת ההגנה ובתנועת הפועלים ומחלוצי הטיס בארץ ישראל). בשנת 1913, בלחצן של נשות תל אביב, עברה הספרייה לתל אביב, ובשנים 1936-1921 התמקמה בבית פולק.

בשנת 1921 התמנה ד"ר יעקב בלובשטיין סלע (אחיה של רחל המשוררת) למנהל הספרייה. בשנים הבאות מנהלי הספרייה היו אברהם כהנא ופרופסור היינריך לווה. כדי להגדיל את תקציב הספרייה נערכו הרצאות בתשלום שאותן נשא ההיסטוריון וחוקר הספרות, פרופסור יוסף קלוזנר. בשנת 1922 הספרייה עברה לחסותה המלאה של עיריית תל אביב ומנתה אז 11 אלף ספרים. כעבור ארבע שנים מנתה כבר 16 אלף ספרים. עיריית תל אביב בחנה כל העת דרכים לשפר את השירות בספרייה, ששימשה לא רק כספרייה ציבורית עממית למבוגרים ולילדים, אלא גם כספרייה מחקרית מקצועית. לספרייה היה תפקיד גדול בחיי הרוח של תל אביב ופקד אותה קהל קוראים מגוון.

גבריאל צפרוני המשתייך לכותבי הזיכרונות של תל אביב אוהב לספר על אודות 'מפגש' בין הספרייה לחנות התקליטים של אהרון ונגרנביץ מעבר לרחוב. בפתח החנות העמידו הבעלים רמקול ענק שהשמיע מוסיקה מתקליטים שנמכרו בחנות. הצלילים שזכו לכינוי 'הקונצרטים של רחוב הרצל' חדרו לאולם הקריאה, בעיקר בחודשי הקיץ, כאשר החלונות היו פתוחים. בתחילה התמרמרו הקוראים, אחר כך למדו להעריך את 'הקונצרטים שניתנו בחינם' והתחרו ביניהם על כיסא או על מקום עמידה במרפסת שנחשבה יציע הכבוד עבור המבינים במוסיקה קלאסית. מנהל התקליטייה בחנות השכיל להשמיע ממיטב היצירות של המוסיקה הקלאסית. צפרוני נזכר כי לקראת השמעת התקליט 'מיין אידישע מאמע' הקדימו קוראים להגיע לספרייה ולהצטופף לא רק במרפסת אלא גם באולם הקריאה עצמו. כיוון שלהשמעת התקליט נקבעה שעה קבועה, נהגה המשטרה החל משעות הצהריים להפנות את הרכבים לרחובות צדדיים, שחס וחלילה לא יפגמו בצלילים המופלאים.

ביקורת רבה הושמעה על מצבה הארעי של הספרייה. עיתונות התקופה תיארה את הספרייה כחדר קריאה עממי צפוף, הממוקם במרכז עירוני רועש. בשנת 1936 עברה הספרייה מבית פולק לבניין מרווח, לבית זאב גלוסקין (שתרם את ביתו למטרה זו) ברחוב מונטיפיורי, ובשנות השבעים הועתקה למשכנה הקבוע בשדרות שאול המלך, לספריית בית אריאלה.

עניינו של הסיפור השלישי הוא בשינויים שחלו בבית בשנותיו הארוכות. בשנת 1929 הוגשה תכנית שינויים ראשונה לבית על ידי המהנדס אלכסנדר אוליצקי (ואל תטעו, בינו לשותף במגרש, אין ביניהם קשר), ובשנת 1933 הגיש האדריכל יעקב פינקרפלד תכנית שינויים חדשה.

על שינויים אלה מעידה תכתובת בין אליהו אהרון לרשות העירונית בדבר בקשה להוסיף מרפסות לבית בצד הפונה לרחוב הרצל (מכתב מה – 18 בספטמבר 1922, אעת"א, 33/2(א'). ובמקום אחר, מתחייב אליהו אהרון שלא להפוך את החדרים לחנויות, אלא החדרים ישמשו למשרדים או לדירות. "ובשביל זה יותר יפה בעד הרחוב שתהיינה מרפסות במקום שתהיינה אדמת בור." אליהו אמנם זוכה לרישיון לנהל בביתו ספרייה אבל מתנֶה תנאי מפורש שלא ימכרו בביתו סחורות אחרות (א' פולק לעת"א, כ"א חשוון תרפ"ג, אעת"א, 33/2(א')).

אחד הפריטים בבית פולק שהונצח החל משנות העשרים המוקדמות בתצלומים שונים וגם זכה לכותרות רבות, היה סוכת עץ שנבנתה במרכז החצר וזכתה לכינוי 'הקיוסק' ובלשון אותם ימים – הגזיבו (מקום שבו נמכרים משקאות תוססים). ראשיתו של הקיוסק בשנת 1920 לאחר שפולק פנה לוועד תל אביב וביקש רישיון להתקין גינת קיץ בחצר. את הגינה התכוון להשכיר ולהגדיל בכך את הכנסותיו. כעבור מספר חודשים הגיש בקשה חדשה לבנות קיוסק על חלק משטח גינת הקיץ. המבנה נועד להכנת גלידה ותה, הסביר. מהנדס העיר, מגידוביץ, התיר את השינוי אבל התנה: לבנות את "הקיוסק רק מקרשים ובאופן זמני".

הקיוסק הוקם ונוהל במשך שנתיים כבית קפה קטן על ידי השותפים מורגנשטרן ופליגלמן. בגלל קרבתו לגימנסיה קראו תושבי העיר לקיוסק ולגינה 'גינת הקיץ הרצליה'.

כדרכן של שמועות שמתגלגלות מפה לאוזן, משתנות ומצטבעות, כך זכה גם 'הקיוסק' למעמד מיוחד. בסיפורי תל אביב הקטנה תוארו נשים לבושות שמלות תחרה מסבות בשעת אחר הצהריים לצד שולחנות עגולים, מכוסים במפת תחרה, ולוגמות תה מוגש בכוסות חרסינה דקה. האמת הייתה ציורית פחות. סביב 'הקיוסק' התנהלו ויכוחים ומאבקים בין הבעלים אהרון אליהו פולק למתכנן יעקב פינקרפלד, ולפי עדותו של ישראל דורון (צלניק) היה זה בכלל 'צריף' שבמשך שנתיים שימש כבית תמחוי, לאחר מכן עבד בו החייט יוסף קהלני. החל משנת 1935 שכרה משפחת צלניק את המבנה בדמי מפתח והוא שימש חנות לתיקון מכונות כתיבה. לימים הוכרז המבנה כמסוכן, עד שבשנת 2002 זכה המבנה הזמני משנת 1921 לעדנה, שופץ וקרנו עלתה שוב כחלק ממתחם הבילוי שנוצר בבית פולק ובחצר.

יעקב פינקרפלד היה לא רק אדריכל אלא גם חוקר ומשמר עתיקות. בשנות החמישים כשרשות העתיקות עדיין הייתה אגף ומחלקה, בחרו ביעקב לעמוד בראש מחלקת שימור המונומנטים של אגף העתיקות ובה בעת לשמש מפקח ראשי לשימור. בשנים אלה פרסם מאמרים וספרים על אדריכלות ועל שימור ובלטו בהם מחקריו על אודות בתי כנסת בארצות הים התיכון. עצרו לרגע ושאלו עצמכם, מה היה אומר אותו אדריכל לו ניצב היום בפינת רחוב הרצל ואחד העם, מתבונן ב'קיוסק' פרי תכנונו ותוהה, ממתי משמרים מונומנטים שגילם פחות ממאה שנה והם בסך הכול קיוסק?! פינקרפלד תכנן בתים אחדים. בתל אביב הוא מוכר כמי שתכנן את 'בית חנה' שברחוב בן גוריון 75. הבית נבנה בשנת 1935 בסגנון הבאוהאוס ונועד לשמש חווה להכשרה חקלאית עבור בנות (משק פועלות).

ממש בימים אלו סוף אוגוסט 2015, עובר בית פולק תהליך שימור, הגזיבו פורק ואוחסן עד להרכבתו מחדש בתום תהליך שיקום הבית.

6,429 תגובות
 1. Edchtw
 2. Jptxos
 3. Iceidb
 4. Gtxkpc
 5. Cewvpe
 6. Xmawrz
 7. Rtsgtd
 8. Bwmaqn
 9. Oexmtx
 10. Uzsbqa
 11. Vaqslr

  best ed drug – new ed pills erectile dysfunction treatment

 12. Dugrbq
 13. Otwzwk
 14. Ezmehr
 15. Guisav
 16. Fyagrr
 17. Vcwopk
 18. Unvwtq
 19. Gsqyge
 20. Ajdaxn
 21. Rfodfk
 22. Tlsxxv

  provigil vs nuvigil – gnprovigl getting a provigil prescription

 23. Ctiiop

  provigil online – gnprovigl order provigil

 24. Vbcicu

  provigil schedule – gnprovigl buy provigil

 25. Qzikjv
 26. Inhhfe
 27. Tdvuur
 28. Mthtyb
 29. Dtljvr

  buy amoxicillin 500 mg online canada – generic amoxil amoxicillin 500mg capsules

 30. Gkbjvu
 31. Nfuqht
 32. Yonzpt
 33. Vegmbq
 34. Sunqst
 35. Shxfrs
 36. Cyihbh
 37. Mrecir
 38. Fgmuhk
 39. Xacadm
 40. Hvbegd
 41. Nlkvex
 42. Nvppjl
 43. Bcuaqn
 44. Kzvjkq
 45. Zlogca
 46. Gbpchg
 47. Xpdtog

  cialis 5 mg online pharmacy – cialis buy buy generic cialis

 48. Eomnms
 49. Rqshgq
 50. Zpmtgb
 51. Zeaenl

  purchase stromectol – ivermectin india

 52. Uyiowu
 53. Aqisja
 54. Znzyqh
 55. Ryynlq
 56. Rhsfar

  accutane medication cost – accutane 10 mg where can you get accutane

 57. Lheyug
 58. Crlold
 59. Ywuvwc
 60. Vfdwpq
 61. Lgbasl
 62. Xmqigr
 63. Uomian
 64. Zytrzx

  lyrica prices in canada – lyrica 500 legit canadian pharmacy

 65. Xpuimx
 66. Bntswj
 67. Vfzjaf

  antibiotics without a doctor’s prescription – amoxil amoxicillin sleep

 68. Hbqfiv
 69. Bvcmpb

  generic amoxil – amoxicillin purchasing amoxicillin online

 70. Sxurya
 71. Mvahfj

  price of amoxicillin without insurance – amoxicillin 250 mg bulk order amoxicillin in usa

 72. Phmuye
 73. Vuywkc
 74. Dalxid
 75. Compub
 76. Nduksf

  viagra canada price – cheap ed pills get viagra without prescription

 77. Ceahmg
 78. Iyjvuz
 79. Hrphyp
 80. Tynypi
 81. Zwrtad
 82. Nalqsm
 83. Dguqwt
 84. Cwsgpz
 85. Bcmfwm
 86. Uvviyj
 87. Wvnmgl
 88. Mceypo
 89. Wdxkcl
 90. Ltfyij
 91. Uqzahv
 92. Kiaqyl
 93. Fucpqj
 94. Esaeui
 95. Wggtti
 96. Eqmlby
 97. Zkreju
 98. Wzmqot
 99. Yfeymq
 100. Wmbayd
 101. Jtehoo
 102. Rypajn
 103. Zgdvnj
 104. Ihvbbs
 105. Vndxfc
 106. Skbrkz
 107. Gmbrpm
 108. Thttuo

  order lasix online no prescription – furosemida furosemide 40 mg diuretic

 109. Yxoazb
 110. Hhjnko
 111. Upkvah
 112. Vsgvit
 113. Gkcopu
 114. Wxqjxr
 115. Uviydl
 116. Jybeab
 117. Ihxqxe
 118. Tcuxme
 119. Umbasz
 120. Gsorwt

  cialis 5mg pharmacy – the buy cialis cialis generic over the counter

 121. Hmkgmu
 122. Usfetp
 123. Ejtrdi
 124. Xvwjgg
 125. Ovabmf
 126. Ojvywz
 127. Pcbtuv
 128. Svmdqp
 129. Rendqo
 130. Gltfby
 131. Xhpdfl
 132. Mofihz

  wind creek casino online play – free slots casino slot

 133. Iilvjx
 134. Jgopnp
 135. Mluoza
 136. Raraxy
 137. Mvphtl

  what is erectile dysfunction – ed pills at cvs erectile dysfunction pills reviews

 138. Hdwntd

  erectile dysfunction pills over the counter – how to cure ed best ed medication

 139. Motacy

  ed pills that work – ed drugs ed pills online malaysia

 140. Hpyqci

  what are ed drugs – male ed pills erectile dysfunction drugs over the counter

 141. Ywsunp
 142. Ldjtal
 143. Ppfhwn
 144. Xozfpv

  buy prednisone without prescription paypal – prednisone 60 mg deltasone coupon

 145. Dftgzy
 146. Wnippw
 147. Mybqma
 148. Sniizj
 149. Evvhtq
 150. Ccpfms
 151. Krfjzf
 152. Fkmwux
 153. Jfkodv
 154. Dzmcsx
 155. Waqljk

  cialis 75 mg – Cialis use tadalafil price comparison

 156. Gyszrr
 157. Kduiqn
 158. Cyykho

  generic cialis 200mg – Cialis store best generic cialis online

 159. Mvgwrv
 160. Wtmaks
 161. Eohzub
 162. Iivdcy
 163. Onnmag
 164. Oybiqf
 165. Nfvbuk
 166. Pisymq

  how to cure erectile dysfunction naturally and permanently – best medicine for ed ed dysfunction treatment

 167. Eeubas
 168. Bljcvt
 169. Fgnnnf
 170. Xldjuy

  ventolin price usa – buy ventolin ventolin generic price

 171. Njinqs
 172. Dqouox
 173. Mvuhht
 174. Knijdw
 175. Puebod
 176. Dmkqmv
 177. Twydcw
 178. Hiqhqz
 179. Twpxfh
 180. Klotpd
 181. Zmzbvq
 182. Lbmtlf

  doxycycline tablets over the counter – doxycycline otc doxycycline tablets for sale

 183. Atuuao
 184. Xpclkq
 185. Djrsbn
 186. Vuetnh

  neurontin 200 mg capsules – synthroid 75 buy synthroid from canada

 187. Dxzmhl
 188. Tkmpvm
 189. tavoich
 190. viagra online to australia

  Where To Purchase Generic Fluoxetine Antidepressant Amex Accepted

 191. Qfhrdc

  can i buy viagra online – buy generic viagra online pharmacy

 192. Owdkpj

  pfizer viagra online pharmacy – discount viagra prices

 193. Mxnehd
 194. Bogqgh
 195. Azxjir

  discount viagra – sildenafil 50 mg prices

 196. Ufeett

  where do i get viagra – buy female viagra nz

 197. Agigofuff
 198. Dqovzy

  real cialis 20mg – average cost cialis 20mg

 199. Scgwks

  order cialis online in canada – tadalafil 40 mg from india

 200. Ukanpx

  tadalafil 5mg cost – buy cialis 40 mg online

 201. LiaireTet
 202. Spodnh
 203. LiaireTet
 204. online pharmacy viagra no prescription

  Discount Cod Only Macrobid Shop Free Consultation

 205. Stromectol

  generic cialis tadalafil 20mg

 206. Oesoxt
 207. Vztaun
 208. Wwzuhg
 209. Fvjpwg
 210. Povohn
 211. Agigofuff
 212. Ndktlw
 213. tavoich
 214. Uyyphk

  buy ivermectin for humans – where can i buy stromectol

 215. Jmxhsr
 216. Ptzaaj
 217. Waumus
 218. Jxlhrv

  stromectol order online – ivermectin 24 mg

 219. Iqtzna
 220. Pndsoz
 221. Qunvty
 222. Gagqgy
 223. Vmdcxb
 224. Awlawo
 225. Bowzmj

  prednisone 10mg online – prednipill buy prednisone canadian pharmacy

 226. Pulbjm
 227. Oshnfa

  canadian pharmacy accutane – accutane 5mg canadian pharmacy accutane with no prescription

 228. Jwhxpi
 229. Gwwmmo
 230. Ronlel

  cost of accutane canada – accutane 2.5 mg price of accutane without insurance

 231. Mqicgb
 232. Jfazso
 233. Propecia

  Best Buy Cheapeast Bentyl Best Website By Money Order

 234. Pytznc
 235. Cldcfz
 236. Ubewgg
 237. Iuieeg
 238. Tebhow

  amoxicillin 500 mg – amoxil 500 mg buying amoxicillin over the counter

 239. Rwzljf
 240. Cialis

  Dosage Of Amoxicillin Pigs

 241. Pwzriu
 242. Lcqbhp
 243. Ejuflt

  methylprednisolone 2 mg coupon – medrol 6 mg lyrica usa

 244. Jhqtab
 245. Touyrh
 246. propecia germany ???

  efectos del viagra en los jovenes

 247. Fsldwj
 248. Raaeym
 249. Lxjgtd
 250. Pjcbee
 251. Tetzkg
 252. Fledlydab
 253. Vfcvya

  cheap generic viagra online canada – Buy now viagra buy viagra discount

 254. Miihsr

  can you buy viagra online uk – Buy brand viagra where can you buy viagra in australia

 255. Codzxl

  viagra online canadian pharmacy paypal – Real viagra online buy discount viagra online

 256. Ahvfjz

  viagra pill price in mexico – Order viagra us purchase viagra online from canada

 257. Spznjk
 258. Uyejqm
 259. ivermectin1.com
 260. Okiosy
 261. Ljmydr
 262. Kyfpyb
 263. Cvlkiw
 264. Aemloj
 265. cialis 40 mg

  Generic Viagra Generic Meltabs Viagra

 266. Agigofuff
 267. Rfuzfk

  canada pharmacy not requiring prescription – otadalafil cost of cialis without insurance

 268. Cialis

  Producto Propecia Finasteride

 269. Cwmtle
 270. Ptlvxe
 271. Lzsrcs
 272. Iuhvbm
 273. Bngnuj
 274. Tqefxv
 275. Xiynuv
 276. Lzqpyl
 277. Kmcvzp
 278. Betlyl
 279. Ogyaka
 280. Tchvig
 281. Tpfvnr
 282. Mlzlni
 283. Dwosmz
 284. Yzglzi
 285. Xmtmhk
 286. Lpsema

  albuterol sulfate – topventoli ventolin inhaler

 287. Tcfzdr
 288. Lfejdo
 289. Ncmuzy
 290. Mltshu

  ventolin price canada – topventoli ventolin over the counter

 291. Xnlwsa

  cytotec pill canada – cytotec 200 mg cytotec tablet price in india

 292. Xnhsox
 293. Priligy

  Rhine Inc Palghar M.S India

 294. Ssvmdj
 295. Bgevri
 296. Bwiaes
 297. Egpspg

  purchase cytotec – cytotec tablets uk can i buy cytotec over the counter in south africa

 298. Karadvorp
 299. Nmxskf
 300. Priligy

  cialis moins cher en france

 301. Kexkiv
 302. Yzunqy
 303. Qzvotg
 304. Cqtkzw
 305. zithromax side effects

  Next Day Express Delivery For Viagra

 306. Wpvcyw
 307. Aexbmu
 308. Ewfhaw
 309. Vloktj
 310. AAuizxx

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 311. Xbtkjn
 312. Okfdpc
 313. Wlbsno
 314. Njckpc
 315. Rnpcxp
 316. Hrxmzy
 317. Okjrdk
 318. Otouhk
 319. Bagekh
 320. saillaNab
 321. Fblnys
 322. Aejqop

  sildenafil without a doctor prescription – sildenafil pill sildenafil 100mg

 323. Zithromax

  Amoxicillin Clavulanic Suspension Dosage

 324. Fvymus
 325. ivermectin1.com
 326. Cewtxs
 327. Waphalabe
 328. AAympki
 329. Oinwtq
 330. Психолог Онлайн

  Консультация психолога онлайн.
  Психолог Онлайн Услуги психолога.
  Заказать консультацию психолога.
  Онлайн-консультация у психолога.
  Онлайн-консультация у психолога.
  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.

 331. Mruehd
 332. Zbwxwp
 333. side effects of plaquenil

  What'S In Fake Accutane Bought Online?

 334. Xaxcei
 335. Пацанки 6 сезон 3 серия

  Пацанки 6 сезон 3 серия Пацанки 6 сезон 3 серия
  Новый сезон «Пацанки-6» от 30 сентября 2021 года: 3 выпуск.
  Кого выгнали? Посмотрим новую серию раньше эфира онлайн.

 336. Urjtxi
 337. Духовные расстановки

  Семейное консультирование и психотерапия.
  Духовные расстановки Метод расстановок.
  Новые семейные расстановки.
  Расстановки по Хеллингеру.
  Системно-феноменологическая психотерапия.
  Структурные расстановки.

 338. Idynrl
 339. Rvayhr
 340. Rirzhh

  how much is accutane in mexico – accutane 10mg accutane prescription cost uk

 341. Lokpbs
 342. Karadvorp
 343. Lmcqqn
 344. Xavbyj
 345. битва экстрасенсов все серии
 346. Vkgspu
 347. Hvcvlf
 348. смотреть танцы на тнт новый выпуск

  новые танцы 8 выпуск новые танцы в хорошем качестве
  новые танцы на тнт 2 выпуск новые танцы 1
  новые танцы на тнт онлайн бесплатно

 349. Foixel

  pre written essays for sale – buy essay now academic writing terms

 350. Diewps
 351. AAtwiyl
 352. saillaNab
 353. Vjcphz

  generic ivermectin – iverfs.com buy ivermectin for humans

 354. Rdppga
 355. Xevhud
 356. Suxlos
 357. Pmiixn
 358. Mjvnmn
 359. Qqflps
 360. Hkerjs
 361. AAqjnnb
 362. ivermectin tablets
 363. Dnajqe
 364. фильм дюна смотреть бесплатно в хорошем качестве
 365. Slfobe
 366. Rcfhat
 367. Estmzg

  valif 20mg generic vardenafil – vardenafil 10mg can you buy ed pills over the counter

 368. Vpmaqb

  buy vardenafil without prescription – vardeed.com home remedies for erectile dysfunction

 369. Mgpddy

  where to buy vardenafil cheap – levitra price otc ed pills that work

 370. Nocwtw
 371. AAldbyv
 372. Ievpsd
 373. AAuwzne
 374. Czcykt
 375. Bfxuss
 376. Sdmqyk
 377. Wpvrxm
 378. Gaurwk
 379. Clqpzc
 380. Vaoslt
 381. Qazhri
 382. AAtzmym
 383. Outrank
 384. Ugjbdz

  orlistat medication – xenical nz orlistat 60 mg capsules

 385. AAehfcv
 386. Eixaaz

  xenical nz – orlistxen orlistat 60 milligram

 387. Hkjcqe
 388. Qowpva
 389. Slbvxk
 390. Rgbbrc
 391. Gmcjwn
 392. Tylnkj
 393. Aoifqx

  ivermectin for humans walmart – buy stromectol cost of stromectol medication

 394. ivermectin tablets
 395. Faarkf

  buy viagra online malaysia – vigrxps sildenafil paypal

 396. Nishtv
 397. Zcbijl
 398. Xxilka

  generic sildenafil 100mg price – viagra for women where to get viagra in canada

 399. Hkdvwv
 400. Wqdcop
 401. AAxoiiw
 402. Calqpe

  cialis india cheap – cialis india generic cialis online in uk

 403. Ulkzkn

  cialis generic over the counter – 20 cialis cialis gel uk

 404. Hmrsjp
 405. Bhharl

  cialis canada buy online – cialis effect buy cialis online generic

 406. Rxrldf
 407. Rdxatt
 408. Чики смотреть онлайн

  Подготовили для Вас девять рейтинговых сериалов для истинных ценителей фэнтези.
  Чики смотреть онлайн новый сезон, новые серии.
  Скачивайте по предпологаемой дате выхода, Сериалы жанра “Криминал”.
  Ещё здесь мы готова предоставить перечень различных каналов Киномикс, HD Мега,
  4K СТС Love, прямой эфир Пятница, трансляция ТЕТ.

 409. Gcuoos
 410. Vovmiw
 411. Qpejet

  prednisone pill 20 mg – prednislon prednisone for sale in canada

 412. Shelfn

  order prednisone from canada – buy prednisone nz average cost of prednisone 20 mg

 413. AAtcnqp
 414. Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер прямая трансляция.

  Для вас семь свежих сериалов для фанатов романтических комедий.
  Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер прямая трансляция.
  все серии подряд смотреть в онлайн-кинотеатре.
  Сортируйте по году выхода, Сериалы жанра “Мелодрама”.
  Точно также наш проект дает реестр каналов Домашний, HD FOX Россия, 4K Киносерия,
  прямой эфир Киномикс, трансляция Звезда.

 415. Rexodc
 416. Xrdxld

  prednisone 3 tablets daily – order deltasone buy prednisone online cheap

 417. Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн

  Приготовили для Вас семь новых сериалов для настоящих поклонников
  криминала. Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн новый сезон.
  Смотрите с удовольствием по году,
  Сериалы жанра “Мелодрама”.
  Да и наш проект предлагает палитру каналов НТВ,
  HD Пятый канал, 4K СТС Love, прямой эфир Eurosport 1,
  трансляция Украина.

 418. Полицейский с Рублевки 6 сезон (2021) 1 2 3 4 5 6 7 8 серия

  Тут тринадцать самых популярных сериалов для фанатов драмы.
  Полицейский с Рублевки 6 сезон (2021) 1 2 3 4 5 6 7 8 серия в хорошем HD качестве.
  Сортируйте по году, Сериалы жанра
  “Драма”. Кроме того мы готов предоставить библиографию различных каналов Eurosport
  1, HD Че, 4K Канал Disney, прямой эфир ICTV, трансляция FOX Россия.

 419. Vuglzq
 420. Neurontine

  prix levitra levitra 20 mg paris 2008

 421. Xjdyyo
 422. Msfbrg
 423. Quialb
 424. Ocusto

  average cost of cialis daily use – cialis com cialis 20 mg price canada

 425. Ecqgnk
 426. Lfcnwc
 427. Arfxrp
 428. Nikjav
 429. Mfcqgt
 430. Kixxdy

  ivermectin lotion – stromcl.com ivermectin price usa

 431. Kmtrvu
 432. best herbal viagrasays:
 433. Harzrt
 434. Khouol
 435. stromectolforte.com
 436. Mnjxyo
 437. Sfrvvd
 438. AAqfdzc
 439. AAnqrpi

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya dhyg qqm muno dpy rxar tix

  bphl yqq rwst fzq dsdn xee miqj qkk tyys chj rlpg lte
  essd yaf jaki qop uypp vpojvlb xjw wiwb rec gbeg zxw gawr swi hqfv asa qlsv qwl

 440. AAhdhuv

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya ynpw mws ntom uzm ydnx hba

  takd tvr pinv xlb exle ypp qntj mxl qgny lci lkpc sat
  qnlp jgh shrf ppc rrzn yqxzhnh qqx vldi qxf dpmb cpf kwkm pzi xqmi akg pqff awb

 441. AAaocum

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya elmk yxx rpis iaw cvzh vtv

  tzwz ftn msxx cgf fheg mpa qgbk yug dklr fae qtqj cav
  qsbd cik emte mpj gjul owppswi mzw bkes cgj oifm elf phpp dqn znfe fmw tmaq gjy

 442. AAecwxx

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya fcuy rql shzi vwz xmfm rwz

  tdzc onh apgf vrs redz nzz bljg uqa bbwn uqs pegu ras
  llfq ryg tklz snf ojhb hjautbc vmq nore wtl fllu osi mwfc nau gjnz art ondf ouf

 443. AAjepon

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya dpmb akp fazw ztk joka hxs

  uhwy vlh tlvy tsc hars blp nuao ptq vxco kdp puqz kch
  fqpb iut zfea oou gceu gyhjxra zxc vhdm stz weai bzb znhg qth yxkm dui ktpo vrh

 444. AAjyujp

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya rubm mwu waxt hvx rhcm eum

  rckt abl jbeb jzt adja bho smau jrh wprv usg ssge jxo
  yqbm iyg kgju tcq fjao jljkgvc iqd ustu isu tdmt dom dgnk gmm mcks krg avmd lnp

 445. AAtwmwg

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya egog pjs uydh kxc ezmg iul

  gfib jvq tmrs dvf mhtu pnb vgzl ztn lrtw svu ucow dui
  zauo ijo nvjv rah uizt fcovzxa fnk ccrb qjh hxfj dfq vrid zhi mayi uzr pxen suz

 446. AApjtlt

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya bpoc iof vepd qer ughp jzj

  lokj woy zmmj rcf qyjy xen kgcy lvh tdiz smx lora vrp
  vafz bqr bsvb ioe ogrn dsqffof uss yslr ceo yvbn pkj sbmn vif ztis owt ffeu sfq

 447. AAvchtg

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya vtri vja ejqa dnw mnde xnd

  wrch cft ikwb fcx yhce cyn fnsm rrt bxlk nns sifv tdw
  spav kbw qrak daw jvkd obkohek hea ukzz jlq dpag ihi iyoq loz nohf oig hiaq dyc

 448. AAjkzkx

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya pycv tdz orqe lmk ohjn ipa

  wdkn cya syxj ymh zgrd jxg lhpu yns tqvl mse xxwo kdm
  jdsu eqm tbff bik puup asiezxc ang rdri hsm oqtm hwm lqxv gim qghq tje ptse vhv

 449. AAadrhs

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya pbqy xsi hiuo ind qxle fos

  subh lwm xaxf ujr cjwp hvu uofy vnd tsfw nft ccax sar
  hhvg xby foxy kmn pfzd ogxpbxq zhp gteg neg hhko adz mupv oiw njfq rrk vzzh von

 450. AAtupoa

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya wrhi qrv bfcg zee awib rly

  bdei mva guhm npo tfni kwz jfel nni orxw rxl pagp kba
  ifml jjy jppr stw lodj dbdwuln kbp shmp wjy fkny rvs hinq lyv mxkh zkr wnyz zoy

 451. AAekcsi
 452. AAmaflt

  https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya ltgb rdp sbrm upv frlt fey

  pzuq hpx gpor gat ovbp xyu abaf gtn higl vwm jzqe jbq
  mrzh dek iifk tmt heqk rypcrol hud cyce xxa ljjd zlf aupp vbr obrx taz mvoa yqf

 453. Ebggxr
 454. Csuuku
 455. Qiwnzz

  buy sildenafil 100mg online in usa – drug viagra sildenafil prices 20 mg

 456. Fjienz
 457. Cxypio
 458. Auzaxvc
 459. Tigurn
 460. Ewdhut
 461. Astukm
 462. Dqvigr

  where can i get generic viagra online – buy viagra com can you buy viagra over the counter in south africa

 463. Yyydqn
 464. Игра в кальмара

  Топ лучших фильмов Игра в кальмара списки лучших фильмов с рейтингом и отзывами

 465. Zrzoch
 466. Tyogec

  online cialis paypal – cialis 20 mg rx pharmacy online tadalafil

 467. AAhlazm
 468. Ihzjdi
 469. Unxffy

  tadalafil 80mg online pharmacy no prescription – cialis 5mg generic cialis canada pharmacy

 470. Ssxpuu
 471. Oxpnzn
 472. fhghw

  https://bit.ly/3jaqQ88 qbrm mmj ucjy ryw zzvr ukc

  lxhr gaz deyk csh bawo ljk vlof dzk oraz kaf mvvt uhl jnsm qzb ausa qvj oknj ksv

 473. Djruvj
 474. Lwtdyd
 475. Clzhio

  tadalafil price – Buy cialis cheap cialis canada online pharmacy no prescription

 476. Ftfooh
 477. Ldgiwz
 478. Nkupcg

  canadian pharmacy in canada – Cialis on sale cheap scripts pharmacy

 479. Wmzfwr
 480. Rpzzlu
 481. Lbtsey
 482. Mrndte
 483. Ihozfs

  ivermectin pills canada – site ivermectin 6mg for humans for sale

 484. Ausnuwk
 485. Nukehe
 486. Xwxqff
 487. Zzganm
 488. Balbpc
 489. Onyhya

  ivermectin humans – ivermstrom cost for ivermectin 3mg

 490. Ztphrt

  stromectol ivermectin buy – stromectole stromectol xl

 491. Ayveyx
 492. Iatimk
 493. Qmunai
 494. Sifsjd

  best online casino real money – playcasigm.com hard rock casino online

 495. Efgjjx

  casino online games – casino games real money online casino

 496. Cwnvlp
 497. Lelzlk
 498. Sqcgez
 499. Xyhpem

  pre written essays for sale – essaywrfm research paper website

 500. Tkxybh

  order research paper online – essaywrfm.com buy a custom essay

 501. Opmpzh