יקובוס הנריקוס קאן

אדמת פרדס ג'באלי נרכשה לשם הקמת השכונה, העיר העברית הראשונה על שם יקובוס הנריקוס קהן.

השלטון הטורקי לא אישר לנתיניו היהודים לרכוש אדמות בארץ ולכן נאלצו הרוכשים האמיתיים להסתתר תחת שם רוכש בעל נתינות זרה וכשרה בעיניו.

יעקובוס היה יהודי הולנדי ממשפחה מכובדת של בנקאים ( ליסה אנד קאן בנק ), וידיד של הרצל. נתוניו התאימו לדרישות שלטון הטורקי וקאן לקח על עצמו להופיע ולהירשם כרוכש של פרדס ג'באלי למרות שמגוריו היו בהולנד. מאוחר יותר כפי שמופיע בקושאנים של מייסדי אחוזת בית הוא מוכר/מעביר את חלקו במגרשים השונים למשפחות המייסדים.  לדוגמא מופיעים שטרי העברת בעלות מאת יקובוס הנריקוס קהן, אל משפחות יוסף אליהו שלוש ודוד מזרחי כנספחים בפרקי משפחות אלו באתר שלנו, הביטו וראו.

בשנים 1924-1928 מונה קאן כשגריר הולנדי בירושלים.

עם כיבוש הולנד על ידי הנאצים, גורשו קאן ורעייתו על ידי הנאצים למחנה הריכוז טרייזנשטאד ושם ניספה הזוג.

חומר בנדון נמסר לנו על ידי נכדתו של יקובוס הנריקוס קהן – גב' יונה ריס מחיפה.