"בנק אנגלו – פלשתינה"

מקור: מאה שנה לבנק לאומי, הוצאה עצמית 2003

לשם הקמת משק מודרני בארץ ישראל נדרש היה מוסד בנקאי שיאפשר את פיתוחה של הכלכלה ויעניק לישוב היהודי בארץ ישראל מנוף לצמיחתו של המשק הציבורי והפרטי.

לצורך זה נוסד בחודש אוגוסט 1903 הסניף הראשון של בנק אפ"ק [לימים בנק לאומי] ביפו. מנהלו הכללי הראשון של הבנק היה זלמן דוד לבונטין, שהיה בין מייסדי אגודת "חובבי ציון" עלה לארץ ישראל בשנת 1882 והיה בין מייסדי המושבה ראשון- לציון. יושב הראש הראשון של בנק אפ"ק היה דוד וולפסון, יליד גרמניה שכיהן כנשיא השני של ההסתדרות- הציונית והיה עוזרו וידידו הקרוב של תיאודור הרצל.

היה זה בנק אפ"ק שהעניק את הערבויות ונתן את הליווי  הפיננסי להקמתה של השכונה היהודית מחוץ ליפו, "אחוזת בית", לימים העיר תל אביב.94bll1958-apec

במאמר שהתפרסם בביטאון התנועה הציונית "די וולט", ב- 19 בנובמבר 1897, חודשים מעטים לאחר הקונגרס הציוני הראשון, פרש תיאודור הרצל את משנתו הכלכלית: "התנועה הציונית זקוקה למכשיר פיננסי בעל יעילות וטוהר מידות על מנת להשיג את מטרותיה. התנועה הציונית חייבת להשתחרר מחסדם של הנדבנים. יחד עם זאת, יש להקפיד ללא פשרות על העיקרון לפיו לא יהיו שום קשר ושייכות בין מהלך העניינים המדיני והעסקי".

שנתיים לאחר מכן, במרץ 1899, נוסדה בלונדון חברת "אוצר התיישבות היהודים", שנועדה לשמש כמכשיר הכלכלי והפיננסי להגשמת הרעיון הציוני. לימים [1934] הפכה להיות חברת האחזקות ובעלת השליטה בבנק אפ"ק.

שנה לאחר פתיחתו של הסניף הראשון ביפו, נפתח הסניף בירושלים ושנתיים לאחר מכן [1906] נפתח הסניף השלישי בבירות. רק בשנת 1922  נפתח סניף הבנק בתל- אביב, בקרן הרחובות יהודה הלוי והרצל. הבניין שבו פעל הסניף הוקם בשנת 1910 על ידי נחמן פלמן [מ- 66 המשפחות שייסדו את "אחוזת- בית"].