רוזין מנחם ושרה

שרה- בריינה ומנחם רוזין  הרצל 10

מנחם מנדל רוזין זכור כשען של תל-אביב הקטנה. הוא נולד בוויטבסק שברוסיה ב-1872 ועלה ב-1891. ביתו היה ברחוב הרצל 10. נפטר בראשית 1933, ורעייתו שרה – שנה אחריו. בנם היחיד, יצחק, היגר לאמריקה