פיינברג ישראל ופאני

פאני וישראל פיינברג  יהודה הלוי 22

ישראל פיינברג, ובכינויו לוליק, נולד בסימפרופול שבקרים ב-1865 . מוצא משפחתו היה בליטא. אח"כ עברה המשפחה לסבסטופול ומשם ב- 1882 עלו שלושת האחים פיינברג לארץ. היה זה חודשים ספורים לפני עליית הבילויים ארצה. שלושת האחים  היו בין מייסדי ראשון לציון.151Finbergfamilypic

פאני בלקינד נולדה בלהויסק פלך מינסק ב- 1857 , ה יא עלתה ארצה כבילויית ב- 1882 עם שני אחיה.

ישראל ופאני נישאו ב- 1884 בראשון לציון.

משפחות בלקינד פיינברג וחנקין שהיו קשורות בקשרי נישואין נאלצו לעזוב את המושבה ראשון לציון בגלל סכסוך גלוי בינם לבין פקידי הברון. ישראל ופאני עברו למושבת הבילויים גדרה ובה נולד ב- 1889 בנם אבשלום. אולם גם את גדרה נאלצו לעזוב כי ישראל נקם בערביי קטרה בגלל הירצחו של ידידו הטוב השומר רייזמן.

כאשר ניקנו ב 1891 אדמות חדרה על ידי הגיס יהושע חנקין, היה ישראל בין השומרים הראשונים שבאו לשמור ולייבש את הביצות.

ב- 1891 עברה המשפחה לגור ביפו. ישראל חלם על עיר נקייה עם גינות ורחובות רחבים לכן היה חבר באגודה שכוננה את אחוזת בית וגם הגריל וקנה המגרש בפינת הרצל יהודה הלוי 22 . הוא גם דגל בהשכלה כללית רחבה לכלל בני הארץ ולכן היה פעיל בהקמת הגימנסיה הרצלייה. ביתו הצעירה צילה הייתה בוגרת המחזור הראשון של  הגימנסיה הרצלייה.

לפי עדות בתו צילה פיינברג-שוהם, ישראל לא התכוון כלל לגור בשכונה עירונית, מפני שהיה מטבעו איש מושבה ורק הקדחת הביאה אותו ליפו. הוא מכר את מגרשו ביהודה הלוי 22 לגברת סימון-אפל, שבנתה שם את ביתה בשנת – 1911. ישראל רצה להיות איכר בארץ ישראל והוא נפטר כאיכר בשנת 1911 בביתו שבחדרה והוא רק בן 46 . הוא נקבר בחדרה,  פאני נפטרה ב- 1942 ונקברה בראשון לציון.

הבת הבכורה שושנה נישאה לנחום וילבושביץ, לימים וילבוש, מראשוני התעשיינים ולהם בת: זהרה – מומחית לטכסטיל ויועצת למוזיאון ישראל, ובן: יואל – פרופסור לאנתרופולוגיה.

הבן השני אבשלום, הוגה רעיון נילי, מת במדבר סיני ב 1917 בדרכו לבריטים באלכסנדריה.

הבת השלישית צילה בוטניקאית פרדסנית ופעילת ויצ"ו נישאה לעו"ד זאב שוהם. להם בת: תמר אשל – ח"כ, ובן: דוד – בנקאי.

excel64  פאני וישראל פיינברג עץ משפחה
myimages24  פאני וישראל פיינברג