פולאק מיכאל

מיכאל פולאק  הרצל 1 פינת אחד העם 20

144polakpicמיכאל פולאק בנם של ברוך-בנדט וחיה-אסתר נולד בשנת 1862 בקלווריה ליטא,  למשפחתה דתית ציונית מכובדת ודוברת עברית. הוא היה השני מארבעת ילדי המשפחה, שלושה בנים ובת אחת וכולם עלו בעקבותיו ארצה, מי קודם ומי מאוחר יותר.

מיכאל עלה לארץ ב-1906 בגיל 44 ומיד הצטרף לאגודת אחוזת בית. בצעירותו, בליטא צבר רכוש רב, ובא עם הונו ארצה. היה ידוע כנדבן גדול, ותרם מכספו לכלל ובין היתר תרם מהונו ומזמנו להקמת הישיבה הראשונה בתל אביב.

מיכאל הגריל ורכש את המגרש הגדול מאד באחוזת בית בהרצל פינת אחד העם בשותפות עם שלמה-זלמן אוליצקי לימים גיסו. שותפות זו פורקה מיד ומיכאל בנה שם את ביתו בעצמו בשנת 1909 . מפליא ככל שיהיה נשאר שמו של אוליצקי ברישומים שונים משנת 1914 כבעלים וכדייר בנכס ברחוב הרצל 1 .

מיכאל נפטר ממחלה ב- 1912 , הוא לא נישא ולא השאיר צאצאים, כאשר חש כי קיצו קרב קרא לצעיר אחיו לאהרון אליהו פולאק לבוא מליטא ולרשת אותו כולל את ביתו באחוזת בית.

מחלתו התפתחה מסיבוכים שנוצרו עקב כך שחיבל בבריאותו בצעירותו בכך שהערה לקיבתו חומרים מסוכנים וזאת בכדי להטיל בו מומים שיפטרו אותו מהגיוס לצבא הרוסי.

כשעלה אהרון אליהו בשנת 1912 עם אשתו ליפשא ושלושת ילדיו, כבר לא היה אחיו מיכאל בין החיים והבית בהרצל 1 נוצל כפנסיון. ולכן התגורר תחילה כשנתיים בשדרת רוטשילד. בשנת 1914 ברחה המשפחה למצרים וחזרה להרצל 1 רק לאחר תום המלחמה בשנת 1919 . עם חזרתו ארצה הרחיב אהרון את הבית והגביהו, בית פולאק או וילה פולאק הגדולה שימשה למגורים ולאכסון מוסדות ואישי ציבור.

אהרון שכאחיו היה אמיד ותורם לקהילה, קומם בית כנסת קיים להיות ליד זיכרון לאחיו מיכאל זאת ברחוב שנקרא על שם האח מיכאל ומאוחר יותר שונה שם הרחוב להיות היכל התלמוד.

excel64  מיכאל פולאק עץ המשפחה
myimages24  בית מיכאל פולק בהקמתו
myimages24  בית מיכאל פולק לאחר ההרחבה
myimages24  תמונתו של מיכאל פולאק