פאניה ודר' חיים חיסין

פאניה ודר' חיים חיסין  רוטשילד 14

פאניה נולדה בשנת 1862, בקרץ' שברוסיה.  חיים איסר חיסין נולד בשנת 1865,  במיר שברוסיה. שניהם היו מאורסים ברוסיה והבינו שעתידם אינו שם. הם הצטרפו לתנועת ביל"ו ועלו לארץ באוגוסט 1882 . תחילה גרו עם חבריהם בבית אנטון איוב שבפרדסי יפו ומשם עברו לראשון לציון.

פאניה וחיים חיסין נישאו בראשון- לציון ב- 1883. חופתם הועמדה על גבעה ממזרח למושבה, בצל עץ שיקמה גדול. לימים, כשנפטרה בִּתם שרה, בגיל חודשיים, היא נקברה תחת אותו העץ והייתה הראשונה להיטמן בבית- הקברות של ראשון- לציון.

בשנת 1885 הצטרפו פאניה וחיים חיסין לחבריהם הבילויים אשר הקימו את גדרה שנה קודם לכן. קשיי הפרנסה  הביאו את חיים חיסין למצוא  את פרנסתו כעגלון עצמאי המוביל נוסעים ומטען מיפו לירושלים וחזרה. תעסוקה שלא הבטיחה תנאי קיום סבירים. חיים חיסין כתב אז ביומנו:
איני רוצה לפשוט יד לנדיבים שנה – שנה, אני נוסע ואשוב כאשר אוכל להסתדר בכוחות עצמי.
ב 1887 החליטה המשפחה לחזור לאודסה שברוסיה,  שם למד חיים חיסין רוקחות ועבד כרוקח במשך עשר שנים. פעמיים באותה תקופה, ביקר חיסין בא"י. בשנת 1898 כשהוא בן 34, יצא חיים חיסין ללמוד רפואה בשווייץ, ואת משפחתו השאיר ברוסיה. בשנות לימודיו באוניברסיטת ברן היה מנהיגה ונשיאה של 'האגודה הציונית האקדמאית'  כמו כן עסק אז בפעילות ציונית והיה חבר ב"פרקציה הדמוקרטית" עם חיים וייצמן וחברים נוספים. לאחר שסיים את לימודיו והוסמך כרופא בשנת 1905, עלתה המשפחה ארצה והתיישבה בשנת 1905 ביפו. דר' חיים חיסין היה נציג של "הועד האודיסאי". והיה פעיל מטעמם בהקמת הישובים: באר יעקב, עין גנים, נחלת יהודה, וכפר מל"ל.
פאניה ודר' חיים חיסין נמנו עם המשפחות המייסדות של "אחוזת- בית". רבים מראשוני השכונה זוכרים בחיבה את דמותו של הרופא רכוב  על חמורו  לבוש בחליפה לבנה, כשהוא עובר מבית לבית ומשרת את אוכלוסיית "אחוזת בית".  דר' חיסין  יזם ועמד בראש הוועדה "הסניטארית" של "אחוזת בית" שהייתה ממונה על שמירת ניקיון הבתים, החצרות והרחובות בשכונה ולימים גם בתל אביב. דר' חיסין כיהן בתפקידים ציבוריים; בוועד השכונה' בבית הספר "לבנות" ובגימנסיה העברית "הרצליה". כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, הייתה פאניה חיסין בביקור אצל משפחתה ברוסיה. רק לאחר סיום המלחמה, בשנת 1919, הצליחה לחזור לא"י באוניה "רוסלאן". שנה לאחר מכן, בשנת 1920 נפטרה פאניה חיסין.

דר' חיסין ומשפחתו היו בין המגורשים מיפו ותל אביב בפסח תרע"ז. המשפחה התמקמה במושבה יבניאל ודר' חיסין שימש כרופא בגליל ושירת גם את המגורשים שנפוצו ברחבי הגליל. לאחר סיום המלחמה, חזרה המשפחה לתל אביב. דר' חיסין פרש מפעילויות ציבוריות ועסק ברפואה עד יום מותו בשנת  1932 .

צאצאי פאניה וחיים חיסין: שרה, יהודית, אלכסנדר, עדה [פולני], אסתר [גפן] ודבורה [לנגר- פינקלשטין].

חיים ופניה קבורים בבית קברות הישן של תל אביב ברחוב טרומפלדור. העיר תל אביב הנציחה את שמם ברחוב וגינה ציבורית סמוך לתיאטרון הבימה.

יומניו ומכתביו של דר' חיסין פורסמו בספרים: "מיומן אחד הבילויים", "מסע בארץ המובטחת", "מרשומות אחד הבילויים".