טובה ודב זוסמנוביץ

 טובה ודוב זוסמנוביץ,לילינבלום 34

                                                             אין כל מידע על המשפחה