גילוץ מנחם ודבורה

גילוץ דבורה ומנחם  אחד העם 24

106Gilutzcoupleמנחם נולד בעיירה פונדיל פלך קובנא ליטא ב 1884 לשלמה יהושע ולשרה אלקה בת אליעזר קריל. מנחם התייתם מאב בעודו תינוק.

הוא למד בחדר ובישיבות והוסמך לרבנות על ידי אליעזר רבינוביץ, רבה הראשי של קהילת מינסק.
הוא הושפע ( כבני ישיבה אחרים ) מהמהפכן הידוע גרשוני לבקש תכלית ושלמות בהשכלה. עבר לריגה ולוורשה והתכונן ללימודי הנדסה בפוליטכניון שם.

בעת המהפכה הרוסית    ב 1905 הצטרף ל"פועלי ציון" בוורשה יחד עם דוד בלוך, ויצחק טבנקין.
ב 1906 ייסד קבוצת עליה לא"י בת 30 איש היא "ועד החלוצים וורשה". עלה והגיע ליפו ב- 1906. בארץ עסק בהקמת ארגוני פועלים וארגוני בעלי מלאכה – נגרים.
עבד כמזכירו של ד"ר חיסין שהיה ראש הועד הפועל מטעם הוועד האודיסאי של חובבי ציון. אחר כך בכרמל מזרחי סניף יפו כמנהל חשבונות.

ב 1908 נשא לאישה את דבורה בת דוד לוין.
באותה שנה ייסד יחד עם יחזקאל דנין ויצחק חיוטמן את קופת המלווה על ידי בנק אפ"ק שהוקמה לצרכי הלוואות לשכר דירה.

ב 1911 פתח לו ביפו בית מסחר שהתקיים שם עד מהומות 1921 ואח"כ בתל אביב.
מנחם ודבורה הצטרפו לחברת אחוזת בית ובנו ביתו באחד העם 24. ואח"כ השתתף מנחם בייסוד חברת נחלת בנימין שהקימה את שכונת נחלת בנימין הוא רחוב נחלת בנימין.
מנחם הרבה לעסוק בצרכי הציבור, ב 1910 נבחר לוועדת הביקורת של תל אביב

וב- 1920 נבחר לוועד תל אביב. הוא הביע דעותיו בע"פ בכתב ובעיתונות הכול למען הכלל ורווחתו.

ב 1921 יזם את המרכז המסחרי בתל אביב וביחד עם עזרא פורר ואברהם גולדנברג ובעזרת שמעון מזרחי מנהל ברקליס בנק בתל אביב, קנה משיך עלי 49 דונם במחיר 450 לא"י לדונם. כן רכשו 30 דונם מיורשי מאלאק, שטח שהיה כטריז בין אדמות יהודיות באזור מרכולת. המרכז המסחרי שנבנה אז ביוזמתו שימש רבות את תל אביב. מנחם היה גם פעיל בארגון בעלי בתים בת"א.
יוזמה נוספת שלא הסתייעה הייתה הקמת עיר עברית ליד עזה.
כמו כן הגיש לוועדת החקירה בראשות לורד פיל ( וועדת פיל – 1937 בת"א ) דו"ח על המנדט הבריטי בארץ הלכה למעשה.
דבורה גילוץ לבית לוין, נולדה בלוצין פלך ויטבסק ב 1884 . היא קיבלה חינוך מסורתי בבית וביקרה בבי"ס לבנות הממשלתי.

ב 1897 עלתה ארצה עם אימה ואחיה בעוד אביה עלה שנים אחדות קודם. התיישבו בראשון לציון ושם למדה מלאכה.
אחרי שנים אחדות עברה המשפחה ליפו ושם הכירה את מנחם גילוץ והתחתנה שם עימו ב 1908. השתתפה עימו בייסוד אחוזת בית.
דבורה עסקה כבעלה בצרכי הציבור שלא על מנת לקבל פרס והייתה פעילה באגודות נשים לעזרה וסעד ( עזרת נשים, גמילות חסד, בני ברית ).

בשנת 1921 בימי פרעות יפו, אספה לביתה עשרות פליטים יהודים מיפו כלכלה אותם ועזרה להם ביחד עם בעלה.
גולת הכותרת בפעילותה הייתה השתתפותה בייסוד בית הספר לתפירה וגזירה במסגרת התאחדות נשים עבריות עממיות. המלאכה המכבדת ומפרנסת את בעליה הייתה חשובה בעיניה והכילה זאת בנמרצות לגבי בנות ישראל כמוטיב בעל חשיבות מרובה.

צאצאי הזוג גילוץ גם הם תרמו רבות:
עמישלום, – מהנדס אגרונום
מיכאל שלמה, -מהנדס בניין ובונה ערים.
יהושע, -מהנדס מכונות ואל"מ בחיל אויר בצה"ל.
במלחמת השחרור תרמו האחים רבות למאמץ המלחמתי.
תהלה, – למדה בלונדון ובניו יורק באוניברסיטת קולומביה אומנויות, והיא מורה בסימנריון לוינסקי ובית צעירות מזרחי.
גאולה, – למדה בקיימבריג' והתחתנה עם ישראל פריזר שעבד עם ד"ר וייצמן במעבדותיו שבלונדון

myimages24  תמונת הזוג
myimages24  תמונת זוג המייסדים בצעירותם
גילוץ - עץ משפחה  גילוץ – עץ משפחה
myimages24  דור שני משפחת גילוץ
myimages24  זכרונות גילוץ