אלקה ופנחס פרידמן

]אלקה ופנחס פרידמן  שדרות רוטשילד 4

פנחס בן אברהם נולד בי"ב טבת תרכ"163Fridmanו (1866) בעיר חוטין בגבול בסרביה- רומניה.הוא נתחנך באודיסה. מנעוריו היה פעיל בחובבי – ציון ויסד את האגודה "שערי ציון". עם יסוד אגודת "בני משה" התקרב מאד לאחד- העם והשתייך לחוג המקורבים לפינסקר ולילינבלום.

פנחס פרידמן נשא לאישה את אלקה בת יצחק ברקנפלד. לבני הזוג נולדו שלושה ילדים. נחמה, אברהם, יהודית והרצל. ביקורו הראשון בארץ ישראל בשנת 1889  לא היה למטרת השתקעות. משפחתו נשארה באודיסה. בביקורו זה פתח את סניף חברת "ויסוצקי" ביפו.  באותו זמן יסד את ספרית "שער ציון" הקיימת עד עצם היום הזה כספריה עירונית.

פנחס פרידמן הרבה בנסיעות לרוסיה וחזרה לארץ ישראל במסגרת עיסוקיו המסחריים והציבוריים.

בשנת תרס"ו העביר את משפחתו לארץ ישראל כדי שילדיו יזכו לחינוך עברי ולאומי בגימנסיה העברית. הבן הצעיר, הרצל נפטר ממחלה בעת לימודיו בגימנסיה. פנחס פרידמן המשיך להתגורר באודיסה והיה בא מעת לעת לבקר את משפחתו. בנו

כשנוסדה "אחוזת בית" הצטרפה משפחת פרידמן ליוזמה והייתה מבין שישים ושש משפחות המייסדים.

שלוש שנים לאחר מכן (בשנת 1912) חזר ונשאר בארץ ישראל. בזמן מלחמת העולם הראשונה היה פעיל בועד להקמת "הגדודים העבריים". הבן אברהם היה מראשוני המתנדבים לגדודים העבריים ולאחר סיום המלחמה, השתקע בארצות- הברית שם לקח חלק בפעילות ציונית.

בשנת 1922 נשלח פנחס פרידמן לארה"ב מטעם "הכשרת הישוב". שם פעל למען הקק"ל והיה בקשר אמיץ עם חוגו של לואיס ברנדיס. בשנת 1932 חזר לארץ ישראל והיה פעיל בתנועת "הציונים הכלליים" ו"ברית ראשונים".

פנחס פרידמן נפטר בכ"ז טבת תרצ"ח (1938) ונקבר בבית העלמין ברחוב טרומפלדור. אלקה פרידמן נפטרה בט"ז בשבט תש"ט (1949) ונקברה ליד בעלה.

נערך ע"י מיקי כהן על סמך האינציקלופדיה של דוד תדהר , יולי 2008

myimages24  תמונתו של פינחס פרידמן