מקום קבורת המייסדים

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

רשימה זו אינה שלמה. היא כוללת רק 60 מתוך 66 המשפחות המייסדות.
אם וכאשר יתקבל מידע חדש, רשימה זו תעודכן [עדכון אחרון: 2.2008]

[/vc_column_text][vc_column_text]

 

בית העלמין ביפו

בית העלמין בנחלת- יצחק

1. אבולעפיה שלמה 1. בלכמן שיינה ואברהם- דוד
[הרעייה, רבקה בב"ה בטרומפלדור] 2. ויינשטין חיה וישראל
2. ריזו- לוי בן ציון 3. ויינשטין אטל ונחום
 הרעייה, בב"ה בנחלת יצחק 4. טאג'יר סולטנה ושמואל
בית העלמין ברחוב טרומפלדור 5. כהן אהובה ואלכסנדר
1. אבולעפיה רבקה 6. כהנא חיה- רישקה ואליהו- אהרון
[הבעל, שלמה בב"ה ביפו] 7. מוסינזון יפה ובן- ציון
2. אדלר ישראל יהודה [יש"י] 8. מירקיס שבתאי
3. אידלסון לאה- רחל ושמואל 9. סגל ראובן
4. איזמוז'יק לאה ודוד 10. פוגל אברהם
5. איתין רבקה ואהרון 11. קורקידי רחל וניסים
6. בהרב רבקה 12. רסקין שושנה ומשה
7. בילוצרקובסקי פסיה וניסן 13. שלוש פרלה ויעקב
8. ברגר דבורה ודוב  14.  שרה [לוי] טשיאנורוף
9. בריסקר אליהו [הבעל, בב"ה ביפו]
[הרעייה, חנה בב"ה בקריית- שאול]

בית העלמין בקריית- שאול

10. גוטמן שמחה- אלתר [ש.ב. ציון] 1. בריסקר חנה
11. גילוץ דבורה ומנחם [הבעל, אליהו בב"ה בטרומפלדור]
12. דיזנגוף צינה ומאיר 2. כהן חסיה
13. הררי יהודית וחיים 3. פוחובסקי אהובה
14. וינוקור תרצה ומתתיהו [הבעל, יהודה בב"ה בטרומפלדור]
15. וייס חוה ועקיבא- אריה
16. חיותמן חיה ויצחק

בית העלמין בהר- הזיתים בי-ם

17. חיסין פניה וחיים- איסר 1. מזרחי דוד
18. חנוך מלכה ואברהם- גרשון 2. חיינקו משה
19. יחיאלי יונה ויחיאל 3.  אליאבזן בלהה ויהושע
20. כהן- שצקי חיה וישראל
21. ליבני- וייסבורד מנוחה ודוד

בית העלמין בבנימינה

22. ליטוינסקי יעקב- אלחנן  1. הכהן שפרה ומרדכי בן הלל
23. מזרחי רוזה
[הבעל, דוד בהר הזיתים בי-ם]

בית העלמין חוף הכרמל, חיפה

24. מזרחי בייה ויוסף- ניסים 1. איטה וברוך טולצ'ינסקי
25. מטמן- כהן פניה ויהודה- לייב
26. נאמן שרה ואבא

בית העלמין בטבריה

27. סוכובולסקי- דנין רחל ויחזקאל  1.  מרדכי וייסר
28. סמילנסקי שרה- בלומה ודוד
29. עזריהו שרה ויוסף

בית העלמין בראשון

30. פוחובסקי יהודה- לייב  1.  פאני פיינברג
[הרעייה, אהובה בב"ה בק' שאול]
31. פולאק מיכאל

בית העלמין בחדרה

32. פלמן אסתר וחייקל   1.  ישראל פיינברג
33. פלמן מיכל ונחמן
34. פרידמן אלקה ופנחס
35. פרלשטיין פסיה ויעקב
36. רוזין שרה- בריינה ומנחם
37. שיינקין מניה ומנחם
38. שלוש פרחה-שמחה ויוסף- אליהו   1.  אריה זילבר: נפטר ונקבר במצרים

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]