מפת המגרשים

חלוקת המגרשים המסמך המקורי
מפת החלוקה