ספרים

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ביבליוגרפיה על ראשיתה של תל אביב

ביבליוגרפיה זו כוללת חיבורים שנכתבו על תל – אביב מאז היווסדה בשנת 1909. החיבורים הופיעו בספרים, בחוברות, בקבצים ובכתבי- עת.
הואיל ואתר זה מיועד בעיקרו לקוראי עברית, הביבליוגרפיה הזו עוסקת בספרות הכתובה עברית.
מטעמי נוחות חילקנו את החיבורים שנכללו בביבליוגרפיה לארבע קבוצות:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title="כללי והיסטוריה" tab_id="1385555258-1-91"][vc_column_text]

 כללי והיסטוריה

אוליצקי, יוסף ממאורעות למלחמה: פרקים בתולדות ההגנה על תל- אביב. מפקדת ההגנה בתל- אביב, 1949
תולדות "ההגנה" בתל- אביב וסביבתה בתקופה שבין נובמבר 1947 עד לחודש מאי 1948.
אוריאל, גילה העיר תל- אביב – יפו בת 75. שערים 470- 471, 1984, ע' 6- 17
אוריאל, גילה ימים של זהב: תל- אביב – יפו תרס"ט- תשנ"ט. הוצאת ירון גולן, תל אביב 1999
גילה אוריאל הייתה מזכירתו של מאיר דיזנגוף ומנהלת לשכתו של ישראל רוקח. את אהבתה לתל- אביב  "ממבט ראשון" היא מגישה באסופה של סיפורים, שירים, מסמכים וצילומים.
אוריאל, גילה עוללות החיים בתל- אביב: שנת הגבורות של תל- אביב תרס"ט- תשמ"ט [1909- 1989]. תל- אביב 1989
אלרואי, גור ימים של זהב: תל- אביב – יפו תרס"ט- תשנ"ט. הוצאת ירון גולן, תל אביב 1999
גילה אוריאל הייתה מזכירתו של מאיר דיזנגוף ומנהלת לשכתו של ישראל רוקח. את אהבתה לתל- אביב  "ממבט ראשון" היא מגישה באסופה של סיפורים, שירים, מסמכים וצילומים.
אלטבאואר, משה שנתון מס' 6  "מוזיאון  הארץ", ע' 69- 78
שאילתה ברייכסטאג הגרמני בדבר גירוש היהודים מתל- אביב ויפו בימי מלחה"ע ה- 1.
אלפרין, חיים המשמר האזרחי בתל אביב, תל- אביב תש"ד
זיכרונות חיים אלפרין על משטרה עירונית בתל- אביב
אלתרמן, נתן תל אביב הקטנה. ציירו: אהרון אבני ונחום גוטמן, הקיבוץ המאוחד, תשל"ט
מראות העיר ותושביה בשנות ה- 30 במאמריו ושיריו.
אז"ר
[א.ז. רבינוביץ]
"לתולדות תל- אביב",  גזית ל"ג- ל"ד.
1980- 1982, ע' 10- 11 
 
איזקסון, אליהו מראה מדור הגשר, תל- אביב 1994
איזקסון, בוגר הגמנסיה "הרצליה", פורש יריעה רחבה של תולדות חיוו, כשהסיפור האישי ארוג ומשולב בתולדות הישוב העברי של 'המדינה שבדרך' ודברי ימיה של ישראל.
אריכא, יוסף, עורך תל אביב: מקראה היסטורית- ספרותית, האגף לחינוך ולתרבות 1959.
פרקים בדברי ימי העיר מראשיתה ועד ימינו במלאות יובל לייסודה 1909- 1959
אריכא, יוסף תל אביב בת 60. מסדה, 1969
תולדות העיר מראשיתה, במלאות 60 שנה לייסודה
אש, שלום "תל – אביב". ידיעות עירית תל – אביב. ז' (4-3), 1936 ע' 116-117
ביגר, גדעון ושילר, אלי עורכים תל- אביב ואתריה, אריאל ע' 48 – 49, ירושלים: אריאל 1987
ביגר, גדעון מושבת כתר או בית לאומי, יד בן- צבי, 1983, עמ' 179- 187
השפעת השלטון הבריטי על ארץישראל [1917- 1930], בחינה גיאוגרפית- היסטורית.
ביגר, גדעון התפתחות השטח הבנוי של תל אביב בשנים 1909- 1934. בתוך תל אביב בראשיתה,יד בן צבי 1984. עמ'  42- 61
בין התופעות המייחדות את בינויה של א"י המתחדשת, עומד תהליך התפשטותה המרחבית וגידולה הדמוגראפי של תל אביב.
בן יהודה, ברוך [עורך] סיפורה של הגימנסיה "הרצליה". תל- אביב, גמנסיה הרצליה . 1970
הורתה ולידתה של הגימנסיה, מקומה ושילובה בחיי "אחוזת בית"
בן שחר, פנחס בתי יפו- תל אביב מספרים, תל אביב        1990
 תולדותיה של העיר העברית הראשונה דרך סיפורם של בתים ומשפחות
בן- ישי, א.ז. תל- אביב: עיר ואם בישראל, ירושלים: קרן היסוד 1935
בן- סירה, יעקב מתל- אביב הקטנה המטרופולין. דבר השלטון המקומי, אוקטובר- נובמבר 1966: ע' 12- 14
בר אבא, חיים "תרומתו של ועד הקהילה להוויית החיים בתל- אביב הקטנה" גזית: ל"ג- ל"ד  1980- 1982. עמ' 213- 215
גילוץ, מנחם, עורך ספר זיכרון לחברת 'מרכז מסחרי'. י' בשבט תרפ"א – י"ט סיוון תשי"ז
תמצית הפרוטוקולים של האגודה
גלעדי, דן מאיר דיזנגוף: העשור האחרון. בית התנ"ך תשס"ד
תרומתו של מאיר דיזנגוף לתל- אביב בעשור האחרון לחייו, 1926- 1936
גנוז, יצחק "הגירוש הגדול" עת- מול, ט' (4). 1984: 6.
גרא, גרשון בית בתל- אביב, משרד הביטחון, 1987
סיפורה של משפחת הוז החל בשנת 1905 ועד 1920.
גרא, גרשון הנדיב הלא ידוע, מודן הוצאה לאור
ספר זה מוקדש לאדם שמעולם לא הכרתיו, אך הוא אחז בידי מראשית ימיה של חיבת- ציון, הוביל אותי בשתיקה בדרכו הציונית רבת המעשה. אדם שבכל תחום שבחיינו מצאתי עקבותיו, על אף ששמו לא נחקק מעולם בשום מקום.
דונביץ, נתן תל- אביב: חולות שהיו לכרך. שוקן, 1959.
קורות "אחוזת בית", ייסוד תל- אביב ותולדותיה [1909- 1959]
דרויאנוב, אלתר עורך ספר תל- אביב. כרך ראשון. תל-אביב: ועדת ספר ת"א (בשיתוף העירייה), תרצ"ו
יפו, אחוזת- בית, תל- אביב. תולדות העיר עד תום מלחה"ע ה- 1 [סתו 1918]
וילנאי, זאב תל אביב- יפו, הגדולה בערי ישראל. הוצאת אחיעבר 1965.
עד לפני עשרות שנים אחדות, היה כל אותו השטח, שעליו משתרעת תל- אביב ובה חיים רבבות תושבים, מכוסה חולות חשופים ושוממים בלי כל סימן חיים עליהם.
ויסנשטיין, רודי צלמניה בתל- אביב, אוצרת ועורכת: חנה קופלר, 2002.
צילומים בלוויית טקסטים של תל- אביב משנות ה- 30 לשנות ה- 60
ורדי, אהרון
עורך
עיר הפלאות, "למען הספר", תל אביב תרפ"ט צרור 'עלים-פרחים' ליובלה העשרים של תל אביב. מעין "אלבום" שבו רשם כל אחד מה שרשם. דברי סופרים, משוררים ומדינאים
זאבי, רחבעם, עורך עיר במודעות, יפו ותל- אביב, 1900- 1935, ת"א 1988
אסופת מודעות של תל- אביב הקטנה בשנים 1909- 1935 בהוצאת מוזיאון ארץ ישראל
חיותמן, יצחק עיר עברית בחולות או הדימוי הרוחני של תל- אביב. אדריכלות, 9 1987: ע' 15- 16
חיסין, חיים מסע בארץ המובטחת [תרגום מרוסית]. אוניברסיטת תל- אביב והקיבוץ המאוחד, 1982. עמ' 29- 75
כתבות מארץ ישראל שנדפסו בשנים 1898- 1899
יהב, דן קומונות בתל אביב בשנות השלושים והארבעים, יד טבנקין, 1990
התארגנויות קומונאליות [פלוגות וקבוצות שיתופיות], בתל- אביב – יפו בשנות השלושים והארבעים
יודפת, אריה יחסי יהודים וערבים בראשיתה של תל אביב [1909- 1929]. הציונות, ג' תשל"ד: עמ' 520- 547
כץ, יוסף חברת 'אחוזת בית' 1906- 1909: הנחת היסודות להקמתה של תלאביב. קתדרה, 33 1984. עמ' 161- 191
כץ, יוסף גאולה תתנו לארץ, הוצאת יד בן- צבי, תשמ"ז
גאולת קרקעות א"י הייתה אחת ממשימותיה המרכזיות של התנועה הציונית. ספר זה עוסק, בין השאר, ברכישת הקרקעות עליהן קמה והתפתחה העיר העברית ת"א.
כץ, יוסף סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולםהראשונה. מחקרים בגיאוגרפיה של א"י, י"ב. תשמ"ו עמ' 99- 108
מצגר- סמוק, ניצה בתים מן החול,  תל- אביב 1996
אדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב 1931- 1948
מרוז, תמר תל- אביב – יפו: סיפורה של עיר, תל- אביב 1978
מרקל, יעקב הפנתאון של תל אביב. הוצאת רחל, 2002
כל העובר ברחובותיה של תל- אביב, הנושאים שמות של דמויות ידועות מראשיתה של העיר, מעלה בראשו, מידי פעם בפעם, איפה הם האנשים ההם. הספר מאיר את עינינו מי הן הדמויות שמצאו מנוחת- עדן בבית העלמין שברחוב טרומפלדור
נאור, מרדכי, עורך תל- אביב בראשיתה, 1909- 1934: סידרת עידן, הוצאת יד בן- צבי 1984,
מאמרים ורשימות הנוגעים ברוב שטחי החיים והעשייה של 'אחוזת בית' ואחר- כך תל- אביב מאז שלבי הבראשית ועד ימי הכרך הצומח.
סוקולוב, נחום נשמת תל- אביב. ידיעות עירית ת"א (6- 7), 1934 ע' 270- 276ונדפס שנית בתוך ידיעות ת"א- יפו, כ"ב (1- 3), 1952: ע' 43- 45
סמילנסקי, דוד עיר נולדת, ערך: יוסי כץ, משרד הביטחון, 1981
אוסף מכתבים של המחבר. במרכזם של המכתבים עומדת הקמתה של "אחוזת בית".
סמילנסקי, דוד עם בני ארצי ועירי: פרשות, אישים ופרקי זיכרונות מסדה, תשי"ח
ראשיתה של תל- אביב, העירייה, מוסדות חינוך ותרבות, בית העלמין הישן, גימנסיה הרצליה ועוד
עירית תל- אביב תל- אביב לאור המספרים, תרפ"ה – 1926
תוצאות המפקד בחודש אלול תרפ"ה [1926]
עירית תל- אביב 25 שנים להיווסדה של תל- אביב: חוברת היובל. ידיעות ת"א, 1934
פדן, יחיעם תל אביב- יפו, מדריך הרחובות. עיריית ת"א יפו תשס"ג
המדריך הוא לקסיקון למשמעותם של שמות הרחובות, הכיכרות, הדרכים והסמטאות בעיר
קלוזנר, יוסף תל- אביב בשנת 1913. ידיעות עירית ת"א, י"ד (3- 4 ) 1944: ע' 40
רגב, יואב אחוזת- בית: הגרעין לעיקר תל- אביב. תל- אביב 1984
רגב, עפר טיול קטן בעיר גדולה, תל אביב1999
רגב, עפר וידריך, שולה "בולוואר, שדרות רוטשילד" בתל אביב. הוצאת רמות , 1999
שדרות רוטשילד אינן סתם רחוב, לאורך השדרות הללו נפרשת מגילה ארוכה ובה סיפור מרתק, סיפור היסטורי, תרבותי, נופי ומעל- הכל אנושי
שביט, יעקב
ביגר גדעון
ההיסטוריה של תל אביב. משכונות לעיר [1909- 1936]. אוניברסיטת תל אביב, רמות 2001
הספר מביא סקירה כוללת ושלמה של תולדות העיר תל אביב- יפו על כל היבטיה, מראשיתה כעיר 'העברית' הראשונה הצומחת "מן החולות" ועד היותה לעיר מטרופולינית
רפל, יואל "מחצר היהודים לאחוזת- בית: כך נוסדה תל- אביב". בתוך:התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ- ישראל. כרך 3, רביבים 1980. עמ' 45- 59
שבא, שלמה הימים היפים, לוין- אפשטיין 1972. עמ' 31- 35, 109- 118, 125- 129, 204- 219
שבא, שלמה הו עיר הו אם, החברה האמריקאית- ישראלית למו"לות וקרן תלאביב לספרות ואמנות, 1977
תולדותיה של תל אביב- יפו ב- 200 השנים האחרונות
שבא, שלמה "עיר קמה" ארץ מולדת, זמורה- ביתן, 1983
סיפורה של תל- אביב, העיר העברית הראשונה בעולם, שנוסדה ב- 1909 ובתוך כמה שנים נעשתה לעיר גדולה, למרכז כלכלי, ציבורי ותרבותי. הספר מתאר את קורותיה הן כהיסטוריה והן כסיפור אנושי, על האנשים שחיו בה ועל המאורעות הגדולים והקטנים בתולדותיה.
שחורי, אילן חלום שהפך לכרך. הוצאת אביבים 1990
בספר נסקרות 15 השנים הראשונות של תל- אביב. מ- 1909 עד 1924, אלה שנות ההקמה, ההתבססות והצמיחה
שחורי, אילן מוסף מיוחד ליום יסוד תל אביב: כ' ניסן תרס"ד- תשמ"ד. עיתון הארץ 4.5.1984

 

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות וספרי זיכרונות" tab_id="1385555258-2-49"][vc_column_text]ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות וספרי זיכרונות

א. אלמליח, י.א. עבאדי


אבולעפיה- אביאל, דליה

ספר זיכרון במלאות שנה לפטירתו של י.א. שלוש

 

התאחדות העולמית של היהודים הספרדיים, 1935

מידע רחב על חייו ופעילותו לפני ואחרי ייסוד תל אביב

 


 

סיפורה של משפחת אבולעפיה. עורכת: ענת ישראלי. קוים, 2006
"החולות נדדו והרוח מחקה זה מכבר את עקבות רגליהם, אך שורשיהם של ילדי אבולעפיה העמיקו, וענפי המשפחה הלכו והתרחבו".  קורותיה של משפחת שלמה ורבקה אבולעפיה שינקה את מורשתה מספרד והייתה בין מייסדי תל- אביב

אופיר, דניאל
כינס וערך
מרכז עסקים לתל- אביב, תל- אביב תשס"ג
סיפורה של משפחת סטרכילביץ בשנים 1919- 1948 משתלב בסיפור התפתחותה של תל- אביב מפרבר של יפו "לספינת הדגל של התנועה הציונית".
איזמוז'יק – ציזלינג, סימה האנשים שייסדו את תל- אביב, מתוך הרצאה במוזיאון לתולדות יפו- ת"א, תשל"ו – 1976
"מתוך יחס עמוק של כבוד, אהבה והערצה, לדכר הורינו היקרים לאה ודוד איזמוז'יק, לקחתי על עצמי….את המשימה לנסות ולהביא כאן ….כמה קווים לדמותם של הורינו ובני תקופתם, מעט ממעשיהם ואופיים"
אביצור, שמואל מצבת פילטר לממציא. מפעלו הנחשוני של ליאון שטיין. מוזיאוןהארץ, 1982
סיפור מפעלו הנחשוני של ליאון שטיין. על קברו הונח מכשיר מתכת דמוי צינור. היה זה מסנן [פילטר] שהיה אחד מהמצאותיו העיקריות של שטיין
אלפרין, חיים המשמר האזרחי, תל- אביב, תש"ד
תולדות העיר תל- אביב עד מלחמת העולם השנייה
בן יהודה, ברוך כלם אהובים, רומן פדגוגי. דביר, תשל"ז
ברוך בן- יהודה היה בוגר המחזור השני בגימנסיה "הרצליה".לאחר שזכה לתואר דוקטור במדעים, הוזמן לשמש מורה בגימנסה והורה בה מתמטיקה, תנ"ך ומוסיקה. הסיפור  הוא מעשה שהיה, אבל שמות הדמויות, בדויים.
בנד, אודיה מעבר להרי חושך, תל-אביב 2006
מכתבים שנמצאובעליית הגג אחרי 80 שנה. יומן שבין דפיו נמצאה שושנה לבנה מיובשת…כל אלה הם מרכיבים את הסיפור המופלא על משפחת פרלשטיין
ברון, דבורהברטל ישראל, צחור זאב, קניאל יהושע,
עורכים

 

"הגולים". תל- אביב, עם עובד, תש"ל
בשנת 1915 הוגלתה המחברת בלוויית בעלה והתגוררה במצרים בתקופת מלחמת העולם ה- 1.


העלייה השנייה (3 כרכים),  יד יצחק בן צבי, 1979

מאמרים שנכתבו על שלושה ממייסדי "אחוזת בית". אריה עקיבא וייס: "הבה נבנה עיר בארץ ישראל". מנחם שיינקין: תולדותיו, פעילותו ביפו, בהקמת "אחוזת בית" והגימנסיה הרצליה וייסוד "חברה חדשה". יוסף אליהו שלוש: פעילותו לקראת ייסוד תל אביב, עבודתו בתכנון השכונה, היותו קבלן הבניין הראשון בת"א, בניית הגמנסיה הרצליה ויחסי השכנות הטובים עם הערבים

ברש, אשר כעיר נצורה: סיפורה של תל- אביב. ציורים: נחום גוטמן. מסדה, 1969
סיפורה של העיר תל- אביב במלחמת העולם ה- 1 עד לגירוש תושביה בערב פסח 1917, מפיו של מורה בגימנסיה "הרצליה" ותושב העיר משנת 1914
גוטמן, נחום "עיר קטנה ואנשים בה מעט": סיפורים על ראשיתה של אחוזת- בית. תלאביב עם- עובד ודביר, תשי"ט
זכרונות נעורים מימי ראשיתה של תל- אביב מבנו של הסופר ש. בן- ציון, שהיה בין 66 משפחות מייסדי העיר
גוטמן, נחום
בן עזר, אהוד
בין חולות וכחול שמים. סיפר וצייר נחום גוטמן. כתב אהוד בן עזר. תל- אביב יבנה, 1980
אהוד בו- עזר רשם מפיו של נחום גוטמן סדרה ארוכה של סיפורים ואפיזודות. הספר חושף פרקים מחייו של נחום גוטמן כאשר הרקע לרבים מפרקי הספר היא תל- אביב בראשיתה.
גילוץ, מנחם איש העלייה השנייה, ממייסדי תל- אביב ומרחיבה. תשל"ג
גנור- אלקנה
שולמית
לילינבלום 9, הוצאה עצמית. 2005
זהו סיפורו של בית- וסיפורה של משפחה חלוצית- ציונית שעלתה לא"י והקימה את בית- המלון הראשון בתל- אביב
גרא, גרשון כל ההתחלות. ספרית מעריב, 1984
לא רק תל- אביב הייתה אחת "ההתחלות", בעיר העברית הראשונה הייתה ראשיתה של חיי המוסיקה, התיאטרון והעד-לא-ידע…גם תעשיית
גרא, גרשון בית בתל- אביב: סיפורה של משפחת הוז [1905- 1920]. משרדהביטחון, 1987
ביומנו של דוב הוז נמצא את ראשיתה של הגימנסיה העברית בארץ. תחילה ביפו ולאחר- מכן, בשכונה החדשה תל- אביב. ההווי המיוחד של המחזור הראשון, מוריו הנחשונים שראו בהוראה את הציונות בתגשמותה…
דביר, דבורה עם הגירוש, ראובן מס, ירושלים 1967
גירוש תושבי תל אביב בפסח תרע"ז. המשפחה מצאה מפלט ביבנאל ובטבריה
דודמן, הלגה אישי הרחוב. כרטא ירושלים. 1998
מדוע התנגד אבן- גבירול להולדת ילדים ? על מה נסב הויכוח המר שבין נורדאו לאחד- העם ? אישי רחוב הם האישים שרחובות תל אביב קרויים על שמם וחייהם מוארים לפנינו מזוויות שונות
דיזנגוף, מאיר עם תל אביב בגולה. אמנות א"י: תל- אביב התרצ"א.
מאיר דיזנגוף מגולל בספרו את פרשת הגירוש של תושבי העיר ויהודי יפו בערב פסח תרע"ז [1917] בפקודת התורכים. עדות ממקור ראשון לדורות הבאים.
הכהן, מרדכי בן הלל מלחמת העמים [יומן]. ירושלים: מצפה, תרפ"ט- תר"ץ. מהדורה חדשהמצולמת. יד בן צבי. תשמ"א
תל- אביב במלחמת העולם ה- 1, הקמת הועד "להקלת המשבר", העזרה האמריקאית, רדיפות ג'מאל- פחה והגירוש מתל- אביב. מיומנו של אחד מראשי הפעילים להקמתה של "אחוזת בית".

עולמי,  הוצאת מצפה 1929.  ספר ד' עמ' 147 – 153הסיפור בשם: תל אביב. "הייתי חבר הועד הראשון תיכף לאחר היווסד השכונה…ערכתי את תקנותיה הראשונות…"

 

הררי, יהודית בין הכרמים. א- ב תל אביב 1947
זהו ספר אוטוביוגרפי אף כי המספרת בחרה לכתוב בגוף שלישי [בשם טליה]. יהודית הררי הייתה מן המורות הראשונות ברחובות, בגימנסיה "הרצליה" ויחד עם בעלה, חיים הררי היו ממייסדי "אחוזת בית"
וייס, עקיבא אריה

 


ועד היובל וועד רמת ישי

 


חורגין, יעקב

 

ראשיתה של תל אביב: תולדות ייסוד העיר ורשימות יומן. תל אביב, עיינות 1957  
יוזם הרעיון להקמתה של "אחוזת בית" ומראשיה עד לבחירת הוועד הראשון של תל- אביב


 

ספר היובל של ר' יש"י אדלר, 1947

רשימת רבות  על ישראל- יהודה אדלר  על חלקו בייסוד תל אביב.ספרית ראשונים, כרך ב' חוברה ג', 1944
ביוגרפיה של ע.א. וייס

ספרית ראשונים, כרך א' חוברת ז' 1943
ביוגרפיה של יחזקאל סוכובולסקי – דנין

חיותמן, זכריה עם יצחק חיותמן: מייסוד מתולה ותל אביב. חיפה, הרצל חיותמן, תשל"ח
סיפור חייו של יצחק חיותמן הוא סיפור התחדשותו של היישוב היהודי בארץ- ישראל. מרחובות עד מטולה וייסוד תל- אביב
טוקטלי, יהודה


טשרנוביץ [אבידר]
ימימה

 


יובל עמי

בנתיב חיי: זכרונות, מעשים, ארועים. תל אביב, 1967


יומנים גנוזים מן השנים 1909—1936
הוצאת דביר-כנרת-זמורה-ביתן ומכללת בית ברל
2003


"אילן נטוע באדמתו" הוצאת כרמל, חיפה.
סיפורה של משפחת המייסדים: ברוך ואיטה טולצ'ינסקי.
איך הגיעו לארץ ולתל אביב, ומורשת צאצאיהם.
נכתב על ידי הנכד עמי יובל

י. יערי- פולסקין מ. דיזנגוף, הוצאת "הישוב", תל אביב תרפ"ו
חייו ופעולותיו של האיש שפרשת חייו מעורבת באופן שאין למעלה ממנה בקורותיה של העיר העברית הראשונה
יפה, יצחק


יקותיאלי כהן
עדנה

 

 

 

 

מה הם החים ? יומן. 1912- 1916 ערך יעקב שרת1982  יצחק יפה נשלח ע"י הוריו, בהיותו כבן 14 ללמוד בגימנסיה "הרצליה". בהיותו בן 20 התאבד. זהו יומנו של צעיר מוכשר רחב ידיעות ובעל נפש רגישה


"בעל החלומות", רומן היסטורי על רקע העיר תל-אביב.

 

סיפורי חיים וסיפורה של המכביה, עלילה שנרקמת על רקע המציאות התל-אביבית, החל מימיה הראשונים של העיר העברית הראשונה וכלה בשנות השמונים.

 

לבונטין, זלמן דוד לארץ אבותנו. ת"א, מהדורה מתוקנת, תל אביב.
מחובבי- ציון בשנת תרמ"ב דרך עבודתו בהסתדרות הציונית בשנים 1901 עד 1927. בהיותו מנהל סניף חברת 'אנגלו פלשתינה' ביפו העניק הלוואה למשפחות מייסדי  "אחוזת בית"
לוין, מנשה חולות כחולים. הקיבוץ המאוחד. 1997
לוין הוא מראשוני המספריםן הארצישראליים. הוא הגיע בצעירותו לתל- אביב הקטנה. הרומן חושף טפח נוסף מהווי קבוצת סופרים וציירים בשנות ה- 20 של המאה הקודמת
לסקוב, שולמית

 


סמילנסקי, דוד

חיים חיסין – הביל"ויי שנעשה רופא. מסיפורי ראשונים. משרד הביטחון, 1986. עמ' 118- 123


עם בני דורי, הוצאת ידידים, 1942

פרקי זיכרונות ודמויות אישים. 16 מאמרים על ראשוני הבונים, ביניהם מייסדי תל אביב

עזריהו, שרה פרקי חיים, ניומן, תל אביב: תשי"ז
פרקי זיכרונות של אשה עבריה, תחילתם ברוסיה והמשכם בארץ- ישראל, משנת 1907 ועד הקמת המדינה. שרה ויוסף עזריהו היו בין 66 המשפחות שיסדו את "אחוזת בית".
צבעוני, צבי הגימנזיסט: מיומנו של תלמיד הגימנסיה הרצליה. ספרית הפועלים, 1980.
צבי צבעוני עלה לא"י בשנת 1913 וסיים לימודיו התיכוניים בגימנסיה "הרצליה". כל המקומות, האירועים ושמות האנשים המוזכרים ביומן הם אוטנטיים…
רבאו, ציונה בתל אביב על החולות. רמת גן: מסדה, 1973
בשנת 1906 עלתה משפחת קטינסקי לא"י . המשפחה התגוררה בקצה רחוב הרצל ולימים עברו לשכונת 'נחלת בנימין' מיד לאחר שנוסדה
רבאו, ציונה בחזרה לתל אביב. מסדה – פרס. 1982
אחד הספרים היפים על תולדות תל- אביב בשנות ה- 30 מזיכרונותיה  של הסופרת לאחר שחזרה משהות ממושכת בחו"ל
רבאו, ציונה אני תל אביבית, משרד הביטחון / תרמיל, 1984
רופין, ארתור פרקי חיי, כרך שני: ראשית עבודתי בארץ 1907- 1920 , פרק 5: ההתיישבות העירונית. תל- אביב עם עובד
ייסוד תל- אביב ורכישת הקרקעות להתרחבותה של העיר.
שלוש, יוסף אליהו פרשת חיי: 1870- 1930. תל אביב: המחבר, תרצ"א. בהוצאה חדשה, בבל-  2005
סיפור חייו של בן הארץ שנולד ביפו והיה עד ושותף להתפתחות הישוב היהודי מחוץ ליפו, השכונות היהודיות וראשיתה של תל אביב
שלוש, אהרון מגאלאביה לכובע טמבל: סיפורה של משפחה, תל- אביב 1991
נכדו של אהרון שלוש מראשי הקהילה היהודית ביפו ומיסדה של נווה- צדק.הספר מגולל את סיפורה של אחת מהמשפחות  שעלתה מאלג'יר במחצית המאה ה- 19 והתיישבה ביפו
תגר, ברוך [עורך] משפחת טאג'יר- תגר: שורשים, ענפים ולקט זיכרונות. רמת גן, 1983
סיפורי שורשים של שושלת משפחת סולטנה ושמואל טאג'יר שהיו  בין 66 המשפחות המייסדות את "אחוזת בית".
תגר, שמוליק [עורך] חותם תגר  2, הוצאה פרטית, 2005
ספר המשך [שלישי] המציג את דור הנינים של סולטנה ושמואל טאג'יר. "כולנו בני משפחת טאג'יר חייבים לזכור שכוונתם של הספרים האלה היא פשוטה; לספר על אירועים ואנקדוטות אישיים ומשפחתיים של כל אחד מאיתנו", כל כתב העורך בקדמה לספר.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="תרבות – ספרות, אמנות, תאטרון ומוסיקה" tab_id="1385556907680-2-5"][vc_column_text]

תרבות – ספרות, אמנות, תאטרון ומוסיקה

אדר, אברהםא.ב. יפה, עורך תיאטרונים, להקות, שחקנים ובמאים. מתוך עשרים השנים הראשונות: ספרות ואמנות בתל אביב הקטנה. הקיבוץ המאוחד, 1980. ע' 51 – 99
אוהד, מיכאל התזמורת הפילהרמונית הישראלית. כתר 1986
אזרחי, יריב חיי המוסיקה וראשוניה בתל אביב הקטנה. שנתון מוזיאון הארץ. 12, 1970: עמ' 98- 100
אלכסנדר, דוד "הקומקום": ראשית התיאטרון הסאטירי בארץ ישראל. עבודה לתואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לאמניות, החוג לתיאטרון, 1975
בן עזר, אהוד תל אביב בראשיתה בראי הספרות. בתוך תל אביב בראשיתה, 1909- 1934. עידן 3 יד בן צבי 1984, עמ' 122- 142
גוטמן, נחום עיר חולות וים: פסיפסים לתולדות תל אביב – יפו, מסדה 1979. עריכה ודברי ליווי של שלמה שבא
גולינקין, מרדכי ארבע שנים של עבודת האופרה בארץ ישראל. היכל האמנות. הועד למען בנין האופרה. תש"ד
דגון, יואב נחום גוטמן, מוזיאון נ. גוטמן 2003
הירשברג, יהואש מוסיקה בתל אביב הקטנה. מתוך 20 השנים הראשונות: ספרות ואמנות בתל אביב הקטנה. 1980, עמ' 100- 155
הכהן, אליהו בכל זאת יש בה משהו- שירי הזמר של תל אביב. דביר / קרן תל אביב לספרות ואמנות, 1985
ויסנשטין, רודי צלמניה בתל אביב [1910- 1992]. אוצרת: חנה קופלר. אפריל 2002
טוקר, נפתלי תל אביב בסיפורי אשר ברש. גזית ל"ג- ל"ד , 1980- 1982 עמ' 101- 106
יפה, א.ב. [עורך] עשרים השנים הראשונות: "ספרות ואמנות בתל- אביב הקטנה", קרן תל- אביב לספרות ואמנות והקיבוץ המאוחד. 1980
יערי- פולסקין, י. י. מ. דיזנגוף: חייו ופעולותיו. תל אביב: הישוב תרפ"ו
יקותיאלי- כהן, עדנה תל אביב כמקום בספורים: תרס"ט- תרצ"ט. עבודה לתואר מוסמך. אוניברסיטת תל אביב, החוג לספרות עברית, תשמ"ה
כרמיאל, בתיה ראשיתה של תל אביב בתאורו של נחום גוטמן. אריאל, 48- 49, 1987 עמ' 87- 94
סוסקין, אברהם אלבום מראות תל אביב. מודן תש"ד
פישר, יונה על המוזיאון ואמני תל אביב בשנות השלושים. שנתון מוזיאון תל אביב. 2- 3 1984 עמ' 7-9
קניוק, יורם מוזיאון בחולות. שנתון מוזיאון תל אביב. 1 1982, עמ' 43- 45
שבא, שלמה תל אביב של שמעון קורבמן. שנתון מוזיאון הארץ. סדרה חדשה, א' 1983, עמ' 207 – 212
שבא, שלמה חוזה לך ברח, סיפור חייו של חיים נחמן ביאליק, תל- אביב 1990
שביט, זהר החיים הספרותיים בארץ- ישראל 1910- 1933, תל אביב 1982
תמוז, בנימין [עורך] דיוקנה של עיר: תל- אביב בחמישה- עשר סיפורים, תל- אביב 1984

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="מסמכים, פרוטוקולים וידיעות תל אביב" tab_id="1385557039009-3-8"][vc_column_text]

"אחוזת בית" הפרוטוקולים של חברת אחוזת- בית. הדפסה של המקור במכונת כתיבה. המוזיאון לתולדות ת"א. מוזיאון הארץ
בן ישי, א.ז. בתוך ארץ- ישראל: אנציקלופדיה טופוגרפית- היסטורית, ישעיהו פרס [עורך]. פרק רביעי, ראובן מס, תשט"ו עמ' 933- 942
הראל, מנשהוניר, דב "תל- אביב – יפו" הבית והאם. גיאוגרפיה של ארץ- ישראל: פיסית, כלכלית, ישובית, וחבלית. מהדורה מתוקנת, תל אביב עם עובד, 1984. עמ' 303- 317
"ידיעות תל- אביב" ביטאון רשמי של עירית תל- אביב. 23 כרכים: 1925- 1928 ו- 1932- 1955
תל אביב בילדותה לפי פרוטוקולים ראשונים והחלטות הועד הראשון של ת"א. ידיעות עירית תל- אביב. ט"ז (10), 1947: 140
תל אביב בהתהוותה כיצד פתרו אבות תל- אביב את בעיותיה הראשונות של עירם. ידיעות עירית תל- אביב. ט"ז (6- 7), 1946: 84-85
תולדות השם של העיר תל אביב ידיעות עירית תל- אביב, ד' (5), 1933: 167
מי ראוי להיות חבר בתל אביב ? יגיעות עירית תל- אביב. ה' (6- 7). 1934: 245- 246

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]