האתר

אתר זה הוא פרי יוזמתם של צאצאי ששים- ושש המשפחות שייסדו את "אחוזת בית" בשנת 1909 (תרס"ט). האתר נועד להפיץ מידע היסטורי בסיסי על ראשיתה של העיר העברית הראשונה, להנציח, לשמר ולהנחיל את המורשת של המשפחות והאישים שבייסודה של השכונה העברית, וראו את ראשית מימוש חזונו של בנימין זאב הרצל כפי שכתב (בשנת 1902) במשפט הסיום לספרו "אלטנוילנד":

"חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני אדם בחלום יסודם וגם אחריתם – חלום היא... ואילו אם תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף להיות" (ובגרסתו המקוצרת: "אם תרצו אין זו אגדה").

בכוונת יוזמי האתר לאפשר לציבור הגולשים לספק ולהשלים מידע, להעלות נושאים ותכנים נוספים אודות תל אביב בשלושים שנותיה הראשונות. רשת האינטרנט מעניקה הזדמנות לרבים מישראל ומרחבי תבל לסייע בידינו לאסוף מידע הנמצא ברשות הפרט וראוי שייצא לאור. יומנים וזיכרונות אישיים, פרסומים משפחתיים פנימיים, צילומים וסרטים תיעודיים בעלי ערך היסטורי, כל אלה יתקבלו ברצון, יעובדו ויופצו במסגרת האתר.

לקראת יובל ה- 100 לייסודה של העיר העברית הראשונה, ראויות משפחות המייסדים וקורות אותה תקופה להנצחה והוקרה של הדורות הבאים. אתר זה בא להשלים מידע חסר על תקופה ואנשים שתרומתם למימוש הרעיון הציוני לא קיבלה את המקום הראוי.